Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Печат на Габровската община преди Освобождението Първата печатна история за Габрово, издадена през 1903 г.

Първият фонд, заведен на 3 авг. 1961 г. в Държавен архив – Габрово, е „Околийско управление на МВРНЗ – Габрово“, а първият личен фонд – на Никола Иванов Чушков – учител от Трявна.
Най-старият оригинален документ в архива е турска тапия за собственост от 1763 г.

По интересни архивни фондове, съхранявани в архива, са:

  • учрежденските фондове на градските общински управления в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, Окръжен съд – Севлиево, Околийско инженерство – Габрово; колекциите от документи за учебното дело преди Освобождението и за историята на Габрово (1805–1944) (; Априловска гимназия – Габрово; Държавно механотехническо училище „Д-р Никола Василиади“ – Габрово; Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“; фондове на музеи – ЕМО „Етъра“; АЕК „Боженци“; Дом на хумора и сатирата; фирма „Делта Х“ – с данни за паметници и паметни плочи в Габровско;
  •  личните фондове на Илия Габровски, Богомил Даскалов, Недялко Каранешев, Никола Чушков, Нено Гунев, Рачо Стоянов, Иванчо Хадживасилев, Елена Доскова – Рикарди, арх. Атанас Донков, арх. Никола Гръблев, д-р Константин Вапцов, ген. Майор Петър Николов – Балканеца, Лазар Попминков, Стефан Добрев.

Интерес представляват съхраняваните в архива: преписки по завещанията на видни габровски личности, благодетели на българското образование като Васил Априлов, д-р Никола Василияди, Радион Умников, Николай Палаузов и много други; списък на благодетели на Габровските училища (1872); лични документи на възрожденците Йосиф Соколски, Неофит Рилски, Райчо Каролев, Иван Гюзелев, Тодор Бурмов; ръкописни вестници преди Освобождението; преписка за трансбалканската железница Севлиево – Габрово – Казанлък – Стара Загора през Шипченския проход (1897); кореспонденция на габровци с Петко Рачев Славейков, Кръстьо Пишурка, Георги Начевич, д-р Константин Стоилов, Владимир Димитров – Майстора; с професорите: Йоханес Ремке, Ерих Хайде, Д. Михалчев и др.; спомени за участие в четата на Цанко Дюстабанов, в Българското опълчение (1877–1878), в Съединението и Сръбско-българската война (1885), в превземането на Одрин (1913), в Първата световна война и Отечествената война; театрален договор с директора на Миланската скала за участието на Елена Доскова – Рикарди (първата българка пяла в Миланската скала) в оперни представления (1929) в Ла Скала; ценна информация за занаятите в Габрово през 1886 г.; документи от дейността на индустриални предприятия (ХІХ-ХХ век); емлячни регистри на част от населението на Габровска област; летописни книги и албуми на училища (от края на ХІХ в.); документи на църкви и манастири.

 
Списък на фондовете