Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове и колекции 1763–1944. Съст. Т. Цветкова, Ц. Христова, Ц. Митева, П. Тоцев, П. Чолакова. Габрово, 1980. 163 с.

Каталози и бюлетини

 „Вести“, бюлетин на Държавен архив – Габрово, 1969–1983, № 1–9: 

Брой № 1 – Въоръжената борба против фашизма в Габровски окръг, отразена в полицейските документи (1941–1944). Тематичен преглед от Г. Цанев. Габрово, 1969.
Брой № 2–3 – По важни документи на и за Априловската гимназия в гр. Габрово (1832–1944). Каталог. Съст. Ц. Митева, П. Тоцев. Габрово, 1972.
Брой № 4 – Георги Димитров и борбите на работническата класа в Габровски окръг (1907–1949). Каталог. Съст. М. Маринов. Габрово, 1972.
Брой № 5 – Околийски комитети на Отечествения фронт в гр. Габрово и гр. Дряново. Инвентарни описи. Съст. Сл. Маринова, Мл. Радков. Габрово, 1974.
Брой № 6 – Документи за българо-съветската дружба в Габровски окръг (1944–1970). Каталог. Съст. Ц. Митева. Габрово, 1977.
Брой № 7 – Женско движение в Габровски окръг (1869–1950). Каталог. Съст. К. Косева, Габрово, 1982.
Брой № 8 – Младежкото революционно движение в Габровски окръг (1897–1944). Каталог. Съст. Д. Ботева. Габрово, 1982.
Брой № 9 – Читалищата в Габровски окръг 1861–1944 г. Каталог. Съст. К. Косева. Габрово, 1983.

Габрово и габровци в архивната съкровищница. Каталог. Габрово, 2009. 100 с. с цв. ил.

Инвентарни описи

Ран Босилек: 100 години от рождението му. Био-библиографски указател и инвентарен опис на Семеен фонд Негенцови. Съст. П. Андреева. Габрово, 1986. 145 с.

Писатели от Габровски край: инвентарни описи и библиографии. Съст. Д. Ботева. Габрово, 1988. 278 с.

Краеведчески изследвания за селищата от бившия Габровски окръг. Тематичен списък. Съст. Р. Денчева. Габрово, 1988. 26 с.

Васил Априлов: 200 години от рождението му. Тематичен списък на документи, снимки и материали, библиография. Съст. Д. Ботева. Габрово, 1989. 53 с.

Учители от Габровския край. Инвентарни описи. Съст. Д. Ботева. Габрово, 1993. 113 с.

Сборници

Габровски окръг по пътя на социализма. Сборник. Съст. К. Митев, Мл. Радков. Габрово, 1971. 212 с.

Из документалното наследство на Габровския край. Т. 1. Сборник. Съст. Мл. Радков. Габрово, 1984. 185 с.

Димков, Н. Записки: Кондика на Дряновския манастир „Св. Архангел Михаил“. Габрово, 2001. 81 с.

Из документалното наследство на Габровския край. Т. 2. Сборник, Габрово, 2002, 1–135.

Гъбенски, Петър и Христо. Историята на града Габрово и Габровските въстания. Съст. К. Димкова, Ст. Василева. Габрово, 2003 (второ издание). 303 с.

[Гечева, Катя]. Дарителите на габровските училища 1852–1946 г. Документален сборник. Габрово, 2009. 236 с.

Други издания

Почетните граждани на Габрово. Справочник. Съст. К. Димкова, Г. Танев. Севлиево, 2003, 101 с.

Ботев, Ст. Песента – моя обич и съдба. Творческа автобиография. Габрово, 2009. 120 с.

Градско общинско управление – Габрово: Справочник по документите в архивния фонд на Градско общинско управление – Габрово в ТДА – Габрово и Регионален исторически музей – Габрово (1877–1959). София, 2009. 176 с.

Реликви. Вестник на ДА – Габрово. 1993–2004, № 1–11:
Брой № 1      – Интересни документи в Габровския архив. 1993.
Брой № 2–5 – Българският Манчестър. 1994–1997.
Брой № 6      – Документите разказват за банките на Габрово. 1998.
Брой № 7      – По силни от огъня. 1998.
Брой № 8      – 40 години хранителница на документалното богатство. 1999.
Брой № 9      – Начало на здравеопазването в Габровско. 2001.
Брой № 10   – Начало на здравеопазването в Габровско. 2002.
Брой № 11   – 100 години от рождението на габровския краевед Илия Габровски. 2004.