A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 

За архива


ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БЛАГОЕВГРАД
 
Държавен архив – Благоевград е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Благоевградска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Благоевград на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Благоевград, а от 1988 г. е в структурата на Община – Благоевград. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 3340 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници и периодични издания.

От 1990 г. архивът се помещава в самостоятелна административна сграда в централната градска част на Благоевград.

През годините ръководители на архива са били: Борис Димитров Попов (1952–1954), Иван Миланов Начев (1954–1957), Катерина Чобанова (1958–1960), Кирил Иванов Ушатов (1960–1971) и Страхил Илиев Точев (1971–1992).

През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1058 фонда с 25 751 архивни единици, 1242 спомена и 1114 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2014 г. възлиза на 1799.78 линейни метра с 2979 архивни фонда (2885 учрежденски и 94 лични) и общ брой 199 708 архивни единици, 1926 частични постъпления и 2386 спомена. Застрахователният фонд се състои от 513 007 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 475 628  кадъра позитив.                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
 
Началник отдел: Петър Станев

Контакти
Адрес:
гр. Благоевград, 2700 
ул. „Арсений Костенцев“ № 2
тел. (073)885434 – началник отдел
       (073)885435 – читалня
GSM 0888657474
факс (073)885434
e-mail: blagoevgrad@archives.government.bg
 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

  Събития и факти
Последни събития в Държавна агенция "Архиви"
  Новини
Последни новини от Държавна агенция "Архиви"
  Тарифа
Такси съгласно Закона за Национален архивен фонд
  Дигитални изложби
Документи от българските архиви
  Цени на услуги
Цени на услуги, предлагани от ДАА
  Медиите за нас
  Методически кодекс, 2013 г.  Национален архивен съвет  За контакт
  Уникални и особено ценни документи