Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


27000001Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 1лист 1-12
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие от 1 авг. 1887 г. до 1 авг. 1888 г. 1 септ. 1888 г.
  виж всички 24 изображения на документа        
27000002Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 2лист 1-17
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1888–1889 г. Септ. 1889 г.
  виж всички 34 изображения на документа        
27000003Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 17лист 1-40
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1912–1914 г. Септ. 1914 г.
  виж всички 77 изображения на документа        
27000004Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 18лист 1-35
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1914–1915 г. 1915 г.
  виж всички 69 изображения на документа        
27000005Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 27лист 1-43
Изложение на Окръжната постоянна комисия за дейността на Плевенския окръжен съвет през периода от 1926 до 1930 г. Окт. 1930 г.
  виж всички 85 изображения на документа        
27000006Плевенфонд 597Kопис 1а.е. 13лист 1
Писмо на Министерство на финансите от 22 октомври 1907 г. до Белизар Каракашев във връзка с командироването му в Лондон и подписването на облигациите по българският заем. 22 окт. 1907 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000007Плевенфонд 126Kопис 1а.е. 37лист 23
Писмо на Плевенското градско общинско управление до Архиерейския наместник в града за организиране на митинг в Плевен по повод детронацията на княз Александър І Батенберг. 9 авг. 1886 г.

27000008Плевенфонд 126Kопис 1а.е. 37лист 24
Писмо на Плевенското градско общинско управление до Архиерейския наместник с молба да проведе клетва на всички чиновници за вярност пред Временното правителство. 12 авг. 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000009Плевенфонд 602Kопис 1а.е. 19лист 1
Пощенска картичка със снимки от живота цар Фердинанд І между 1887 г. и 1912 г. Б. д.

27000010Плевенфонд 1180опис 1а.е. 44лист 1-15
Албум със снимки на българска и чуждестранни почетни роти на погребението на Мустафа Кемал Ататюрк в Анкара, Турция, през ноември 1938 г. [10–15 ноем. 1938 г.]
  виж всички 32 изображения на документа        
27000011Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 1
Постановление на изпълняващия длъжността председател на временната управа на Плевен – Атанас Костов. 15 дек. 1878 г.

27000012Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 6
Постановление на изпълняващия длъжността председател на Временната управа на Плевен за наименоване улиците и площадите на града. 28 апр. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000013Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 11
Журнал (протокол) от заседание на Окръжния и Градския съвет на Плевен за избиране на делегати за участие в избори за Търговско-губернско съдилище в Русе. 10 окт. 1878 г.

27000014Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 12
Журнал (протокол) от заседание на Окръжния и Градския съвет на Плевен за създаване на казарма за 16-та дружина на Българска земска войска. 23 окт. 1878 г.

27000015Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 29
Журнал (протокол) на Градския съвет – Плевен с решение за устройство на главната улица в града. 1 март 1879 г.

27000016Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 37
Журнал (протокол) на Градски съвет – Плевен с решение новооткритата Градска болница да се преобразува в Окръжна болница. 31 юли 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000017Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 39-40
Протокол на Градски съвет – Плевен за приемане длъжността от новоназначения кмет Петър Дюлгеров. 11 окт. 1879 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
27000018Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 42
Протокол на Общински съвет – Плевен за намиране на средства за погасяване дълга по посрещането на княз Александър І. 14 ноем. 1879 г.

27000019Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 75
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен във връзка с посещението на княз Александър І в града. 13 март 1881 г.

27000020Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 76
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за отдаване под наем пещерата в местността „Кайлъка“ за питиепродавница. 17 март 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000021Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 77
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за възлагане изготвяне план на града. 2 апр. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000022Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 78
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за отстраняване от длъжност на градския лекар Роберт. 22 апр. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000023Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 84
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за издаване свидетелство за правоспособност на Йосиф Клайн. 24 юни 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000024Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 86-88
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен с участието на видни плевенски граждани за определяне издръжка на училищата в града. 13 юли 1888 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
27000025Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 98-99
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за промени в договора с инж. Неновиян от Румъния, изготвящ план на града и избор на членове на Комитета за събиране на средства за построяване на храм в с. Шейново. 10 ноем. 1881 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
27000026Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 107
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за обявяване на Иван Плаканов, бивш председател на Окръжен съд – Плевен, за почетен гражданин на Плевен. 11 февр. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000027Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 111
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за построяване на гимназия, която да носи името „Цар Освободител“. 20 ян. 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000028Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 135
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за обявяване на 10-дневен траур и отслужване панихида по повод смъртта на ген. Скобелев. 3 юли 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000029Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 51лист 143
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Плевен за направата на градска салхана (работилница). 16 авг. 1882 г.

27000030ПлевенЧП 147лист 1
Снимка от посрещането на граф Игнатиев в Плевен. 1902 г.

 Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 3лист 1-63
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие от 1891 г. до 1 август 1892 г. Септ. 1892 г.

27000032Плевенфонд 2Kопис 1а.е. 10лист 7-9
Окръжно на Плевенския областен управител Борис Казанлиев до околийските управители в Плевенска област за провеждане на Първи областен селскостопански събор с представители от селата в Плевенска област във Велико Търново и Втори в Плевен. 21 февр. 1939 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
27000033Плевенфонд 2Kопис 1а.е. 10лист 27-28
Окръжно на Плевенския областен управител Борис Казанлиев до околийските управители в Плевенска област и областния полицейски управител в Плевен за организацията, реда и дисциплината при провеждане на Първия областен селскостопански събор във Велико Търново. 12 май 1939 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
27000034Плевенфонд 2Kопис 1а.е. 10лист 29
Окръжно на Плевенския областен управител Борис Казанлиев до околийските управители в Плевенска област за резултатите от проведения на 29 май 1939 г. Първи областен селскостопански събор във Велико Търново и наградените общини. 9 юни 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000035Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 132лист 113-118
Постановление № 24 на Постоянното присъствие при Плевенската градска община за отпразнуване 100-годишнината от построяването на църквата „Св. Николай“ в Плевен и за създаване герб на града с описание на символите. 1 дек. 1934 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
27000036Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 4лист 1-29
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1895–1896 г. 1896 г.
  виж всички 54 изображения на документа        
27000037Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 132лист 118-124
Постановление № 25 на Постоянното присъствие при Плевенската градска община за възлагане изработката на герб на града на художника Ангел Спасов по негов проект. 5 дек. 1934 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
27000038Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 5лист 1-29
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1896–1897 г. 1897 г.
  виж всички 55 изображения на документа        
27000039Плевенфонд 4Kопис 1а.е. 95лист 1-2
Писмо от областния управител на Плевен Борис Казанлиев до министъра на народното просвещение с молба за учредяване на Общинска опера в Плевен и назначаване на артиста Александър Краев за режисьор и директор. 5 юни 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000040Плевенфонд 60Kопис 1а.е. 63лист 56-58
Протокол на Общински съвет – Плевен съдържащ поздравителен адрес и доклад на кмета Коста Михайлов и народния представител Тодор Табаков за аудиенцията им при княз Фердинанд І за връчване на благотворителен адрес и албум със снимки от града в знак на признателност за наименуване 4-ти пехотен полк на името на княз Борис Търновски. 11 март 1894 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
27000041Плевенфонд 2Kопис 1а.е. 10лист 101
Списък на утвърдените от Плевенския областен съд кандидати за народни представители за ХХV-то Обикновено народно събрание в избирателните колегии на Плевенска околия. 29 дек. 1939 г.

27000042Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 6лист 1-37
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1897–1898 г. 1898 г.
  виж всички 68 изображения на документа        
27000043Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 7лист 1-23
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през1898–1899 г. 1899 г.
  виж всички 46 изображения на документа        
27000044Плевенфонд 596Kопис 1а.е. 7лист 1
Снимка на детската оперета „Децата и птичките„, играна от учениците на училище „Васил Левски“ – Плевен, участва Катя Попова (първи ред от ляво надясно 5-та седнала долу). 1931 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000045Плевенфонд 4Kопис 2а.е. 80лист 1-60
Изложение на окръжния управител за състоянието на Плевенското окръжие през 1901–1902 г. 1902 г.
  виж всички 123 изображения на документа        
27000046Плевенфонд 1077опис 2а.е. 23лист 1
Реч, произнесена от кмета на Плевен Георги Узунов (1912–1913,) при посрещане на кмета на Париж г-н Русел в Плевен. [1912–1913 г.]

27000047Плевенфонд 2Kопис 1а.е. 5лист 12
Писмо на Плевенското околийско управление до селските кметове и завеждащия полицейските участъци за разгласяване състава на кабинета на Кимон Георгиев и създаване на 7 области, в това число и Плевенска област. 20 май 1934 г.

27000048Плевенфонд 996опис 1а.е. 13лист 2-4
Височайши манифест на император Александър ІІ за обявяване на Руско-турската война. 12 апр. 1877 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
27000049Плевенфонд 1112опис 1а.е. 45лист 1
Портретна скица на Коста Александров Кабакчиев, рисувана от пленник в затвора за военнопленници в гр. Корте на остров Корсика, Франция. 11 окт. 1918 г.

27000050Плевенфонд 1345опис 1а.е. 62лист 1
Календар на Народната партия за 1911 г. (портретни снимки на членовете на Висшия партиен съвет). 1911 г.

27000052Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 30лист 1
Снимка на Димитър Бешовишки, български революционер, борил се за освобождението на България от турско робство, участник в четата на Христо Ботев. Б. д.

27000053Плевенфонд 126Kопис 1а.е. 37лист 5
Писмо на Плевенското градско общинско управление до Архиерейския наместник свещ. Антоний за отслужване на молебен за посрещане на завръщащите се от война войници от 5-ти Дунавски полк. 15 март 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000054Плевенфонд 597Kопис 1а.е. 35лист 1
Снимка на доктор по право Иван Бижев, окръжен управител на Плевен по време на Деветоюнския преврат – 1923 г. 15 ноем. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000055Плевенфонд 597Kопис 1а.е. 34лист 1
Снимка на Тодор Симеонов Табаков – кмет на Плевен (1904–1907 г.). Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000057Плевенфонд 597Kопис 1а.е. 32лист 1
Снимка на Мирон Бешев (тъст на Белизар Каракашев) с тримата си зетьове. По средата е ген. Атанас Ватев – министър на войната по време на Народния блок (9–19 май 1934 г.). Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000058Плевенфонд 624Kопис 1а.е. 24лист 1
Пощенска картичка – писмо до Марин Болтаджиев от Ат. Блажев – народен представител в ХІ Обикновено народно събрание във връзка със съставянето на коалиционно правителство начело с Петко Каравелов. Февр. 1901 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000059Плевенфонд 996опис 1а.е. 17лист 1
Снимка на къщата на Иван Троянчанина в с. (дн. гр.) Пордим, построена през 1865 г. По време на Руско-турската освободителна война е била превърната в главна квартира на руската армия. От 20 окт. до 15 дек. 1877 г. в нея е отседнал руския император Александър ІІ. [1907 г.]

27000060Плевенфонд 996опис 1а.е. 17лист 5
Снимка от трасиране на жп линията до с. (дн. гр.) Пордим, Плевенско, от италиански инженер. [1907 г.]

27000061Плевенфонд 996опис 1а.е. 17лист 7
Снимка на Кръстю Бешев Илянов, род. 1785 г. в с. (дн. гр.) Пордим, Плевенско, на 125 години. 1910 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000062Плевенфонд 597Kопис 1а.е. 27лист 1
Снимка на Белизар Каракашев, като окръжен управител на Плевен. [1903–1906 г.]

27000065Плевенфонд 596Kопис 1а.е. 3лист 1
Снимка на Никола Горанов, син на председателя на Плевенския революционен комитет – Никола Горанов по времето на Васил Левски. 16 септ. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000066Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 32лист 4
Пощенска картичка с изображението на Фридрих Вилхелм Виктор Алберт Пруски и Фердинанд Максимилиан Карл Леополд Мари Сакскобургготски. Б. д.

27000067Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 32лист 6
Картичка с изображението на полковник Борис Стоянов Дрангов – паднал за свободата на Македония на 28 май 1917 г. 1937 г.

27000069Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 19лист 30
Пощенска картичка с изображение пътя на 9-та пехотна Плевенска дивизия през Първата световна война. Б. д.

27000070Плевенфонд 584Kопис 1а.е. 15лист 1
Снимка на училищна безплатна трапезария в с. Староселци, Плевенско. 1929 г.

27000071Плевенфонд 584Kопис 1а.е. 16лист 1
Обща снимка на членовете на Колоездачното дружество в с. Рибен, Плевенско. 24 май 1933 г.

27000072Плевенфонд 577Kопис 1а.е. 1лист 1
Лична ученическа карта на Ленин Нанков Мишев (Ленко Мишев) от Плевенската мъжка гимназия (без снимка) за учебната 1936/1937 г. 1936 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
27000073Плевенфонд 577Kопис 1а.е. 6лист 1-4
Студентска книжка на Ленин Нанков Мишев (Ленко Мишев) от Софийския универитет, „Историко-филологически“ факултет за учебната 1939/1940 г. (без снимка). 20 окт. 1939 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
27000074Плевенфонд 577Kопис 1а.е. 8лист 1-2
Членска книжка на Ленин Нанков Мишев (Ленко Мишев) от дружество „Студенец“ гр. Плевен, клон на Юношеския туристически съюз – Плевен. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
27000080Плевенфонд 579Kопис 1а.е. 5лист 2
Предсмъртно писмо на Фердинанд Александров. 30 ноем. 1943 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
27000081Плевенфонд 566Kопис 3а.е. 3лист 1
Снимка на основатели и членове на Управителния съвет на Популярна банка – Плевен. [1929–1930 г.]

27000082Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 19лист 8
Снимка от Първата световна война (1915 г.) на картечен взвод в пълна бойна готовност. 1915 г.

27000083Плевенфонд 585Kопис 1а.е. 19лист 14
Снимка на отделението на Иван Генов Станев от Долни Дъбник, Плевенско, през Първата световна война. 1918 г.