Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Ферман на турския султан Свидетелство за участник в Априлското въстание

Най-старият документ в Държавен архив – Сливен е Ферман на турския султан за построяването на църквата „Свети Николай“ в с. Жеравна от 1824 година.

С подчертана стойност са учрежденските фондове на:

- Сливенска митрополия (1873–1949) – в него се съхраняват изключително интересните писма на първия Сливенски митрополит Серафим до Екзарх Йосиф, в които описва живота в града под турска власт, взаимоотношенията между българи и турци, събитията около потушаването на Априлското въстание, разгрома на четата на Стоил войвода и други. Запазени са и документи за провежданите избори за Сливенски митрополит, екзархийски и епархийски съвети, за архиерейски наместници и църковни настоятели, за културно-просветната и благотворителната дейност на църквите от Сливенската епархия и на Сливенската митрополия.

Сградата на затвора Обвинителен акт от 1886 г.

Архивните документи на Малкотърновската църковно-училищна община (1882–1930) хвърлят светлина върху учебното дело, грижата за строежа и поддържането на българските училища, подбора и назначаването на учители, техните заплати и др., още когато тя е била в пределите на Османската империя;

- Сливенско окръжно управление (1886–1901) – съдържа преписки между Сливенския окръжен управител и околийските началници по дейността на местното управление, както и за цялостния обществено-политически живот в града. Интерес представляват документите за бунта и размириците през 1886 и 1887 г., поведението на политическите емигранти, отношението на българските правителства и населението към борбите на българите в Македония и Тракия и подготовката на чети за тяхното освобождение;

- Градско общинско управление – Сливен (1878–1944) – съдържа данни  за благоустрояването и хигиенизацията на града, за опазване на здравето и медицинското обслужване на населението и др.; по планирането, строителството и благоустрояването, построяването на водопроводи и водоснабдяването, опазването и експлоатацията на горите; статистически сведения за броя на жителите, фабриките и тяхното производство, цените на селскостопанските продукти, занаятчиите и други;

- Областен съд – Сливен (1880–1944) – запазени са търговските и дружествени регистри на фирми, еднолични търговци, дружества и организации, потребителни и горски кооперации, както и фирмените им досиета.

- Мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен – наследница на ценните традиции на Светското училище преди Освобождението, тя е свързана с името и делото на поета Добри Чинтулов. Създаването и първоначалното й развитие са свързани с имената на учители като Никола Михайловски, Михаил Греков, Димитър Добрович, Михаил Икономов, Никола Габровски. Тук преподават и учителите чехи Иван Кадлец, Тодор Монин, Йосиф Цобел, Владислав Шак и братята Хермин и Карл Шкорпил. Документалните материали на гимназията отразяват един богат, наситен с много събития живот.

Поздравителна картичка от Вл. Димитров-Майстора

- Текстилно акционерно дружество „Илия Калов“ – Сливен (1905–1947) – едно от най-старите текстилни предприятия в Сливен, което става основен снабдител на двореца, войската и на всички държавни учреждения до национализирането му на 23 декември 1947 г. Запазени са лични документи на собственика на фабриката; документи за създаването на дружеството, за собствеността на недвижимите имоти, за машините и инвентара; за производството и движението на стоките; за снабдяване с машини и суровина за производството; досиета на клиенти, с които фабриката е в търговски отношения, както и за финансовата й дейност до национализацията.

В архива се съхраняват и много лични фондове на известни сливенски общественици и културни деятели като Стефан Ст. Гидиков – общественик, д-р Иван Сим. Станчев – лекар балнеолог, Васил Димитров – музикален педагог, Добри Добрев – художник, з. а. Николай Дойчев, Стефан и Ивана Пейчеви – скулптори, Петър Димитров – Рудар – писател, Руси Русев – политик и други.
Списък на фондовете