Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ИЗДАНИЯ


Държавна агенция "Архиви" е издател на следните поредици:

"Архивни справочници" "Архивите говорят" сп."Известия на държавните архиви" сп."Архивен преглед" ДРУГИ ИЗДАНИЯ НА ДАА

Изданията от четирите поредици се разпространяват чрез свободна продажба в ДАА и в книжарниците на СУ, БАН и "Български книжици", а  периодичните издания и чрез абонамент в "Български пощи" ЕАД, "Близнаци" ООД и "Доби прес" ЕООД.