Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


13000001Софияфонд 1Kопис 2а.е. 96лист 1-2
Диплом от Софийския градски съвет за обявяването на граф Николай Павлович Игнатиев за почетен гражданин на София. 21 септ. 1902 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
13000002Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1735лист 1
Предписание от софийския губернатор Пьотър Алабин до софийския полицмейстер Паул за утвърждаването на Манолаки Ташев за председател и на Михаил Буботинов за секретар на Градския съвет и за откриване дейността на съвета. 10 февр. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа          Вижте текстова транскрипция на документа
13000003Софияфонд 1Kопис 1а.е. 14лист 1-53
Списък на еврейските жители в София за 1878 г., обобщени данни за броя на еврейското, цинцарското, гръцкото, турското и българското население и списък на българските жители в София за 1878 г.
  виж всички 110 изображения на документа        
13000004Софияфонд 1Kопис 1а.е. 21лист 1-37
Журнал за постановленията на Средецкия (Софийския) градски управителен съвет. 13 февр. – 23 дек. 1878 г.
  виж всички 76 изображения на документа        
13000005Софияфонд 38Kопис 3а.е. 32лист 1, 8
Ситуационен план на водопровода „Рила – София“. 1930 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000006Софияфонд 1Kопис 5а.е. 663лист 2
Снимка на общинската комисия за проучване възможността за водоснабдяване на София от Рила. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000007Софияфонд 1Kопис 3а.е. 1368лист 1
Писмо от военния министър ген. Пьотър Паренсов до Софийския градски съвет за прокарване на водопровод до дома му. 24 юли 1879 г.

13000008Софияфонд 1Kопис 3а.е. 692лист 2
Профил на улица „Егерска“, изготвен от арх. Адолф Колар. 27 март 1879 г.

13000009Софияфонд 1603опис 2а.е. 20лист 1
Снимка на Софийската гара. 1 авг. 1888 г.

13000010Софияфонд 1Kопис 3а.е. 169лист 26
Скица на паметника на Васил Левски, изработена от арх. Адолф Колар. 29 юли 1878 г.

13000011Софияфонд 1Kопис 2а.е. 512лист 1
Лична карта на цар Борис ІІІ. 10 окт. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000012Софияфонд 3Kопис 1а.е. 397лист 1-25
Фирмено дело № 267 от 1934 г. на спортен клуб „Левски“, София. 1934–1952 г.
  виж всички 33 изображения на документа        
13000013Софияфонд 1Kопис 4а.е. 1лист 1
Предписание от софийския губернатор Тодор Бурмов до Софийския градски съвет за изчистване на града от бездомни кучета. 1 юни 1879
  Вижте текстова транскрипция на документа
13000014Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 34
Програма на Столичното кметство за тържествено посрещане на Н. В. цар Фердинанд І при влизането му в столицата на 29 септ. 1908 г. 28 септ. 1908 г.

13000015Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 3-4
Телеграма от М. Такев – министър на вътрешните работи, до [Столичния кмет] за тържественото провъзгласяване Независимостта на Българското царство от Н. В. цар Фердинанд І. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000016Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 5
Покана от Софийско градско общинско управление до всички граждани, корпорации, културни дружества за благодарствения молебен на 23 септ. 1908 г. и парада на войските от гарнизона. 22 септ. 1908 г.

13000017Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 6-7
Заповед на ген. майор Тошев – началник на Софийския гарнизон, за строевия парад по случай провъзгласяването Независимостта на Българското княжество. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000018Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 8
Скица на разположението на частите за строевия парад на 23 септ. 1908 г.

13000019Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 13
Програма за Тържественото факелно шествие на 28 септ. 1908 г. по случай влизането на Н. В. цар Фердинанд І в столицата. Септ. 1908 г.

13000020Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 14
Покана от Е. Кирков – столичен кмет, до ректора на Софийския университет, за участие в тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І на 28 септ. 1908 г., при влизането му в столицата. 28 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000021Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 15
Писмо от Софийския окръжен управител до Столичния кмет за отпътуването на Н. В. цар Фердинанд І от Търново и за организиране на тържественото му посрещане в София. 23 септ. 1908 г.

13000022Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 16
Покана от Синагогалното настоятелство при Израилската религиозна община в София до гражданите на столицата за благодарствен молебен по случай провъзгласяване Независимостта на Българското царство. 23 септ. 1908 г.

13000023Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 17
Покана от Синагогалното настоятелство при Израилската религиозна община в София до гражданите на столицата за благодарствен молебен по случай провъзгласяване Независимостта на Българското царство. 23 септ. 1908 г.

13000024Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 20
Покана от Е. Кирков – столичен кмет, до председателя на Софийската търговско-индустриална камара, за участие в тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І на 28 септ. 1908 г. в столицата.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000025Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 22
Покана от Е. Кирков – столичен кмет, до председателя на Арменската църковна община за участие в тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І на 28 септ. 1908 г. в столицата. 25 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000026Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 24
Писмо от председателя на І българско одонтологическо дружество до софийския кмет за участие на дружеството в тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І. 26 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000027Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 26
Писмо от председателя на Македонско женско благотворително дружество до кмета на Софийски градски съвет за участие на дружеството в тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І. 27 септ. 1908 г.

13000028Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 27
Покана на Столичното кметство за тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинад І при влизането му в столицата на 29 септ. 1908 г. 28 септ. 1908 г.

13000029Софияфонд 1Kопис 2а.е. 483лист 29
Покана от Е. Кирков – столичен кмет, до членовете на Софийския градски общински съвет за присъствие на тържественото посрещане на Н. В. цар Фердинанд І при влизането му в столицата на 29 септ. 1908 г. 27 септ. 1908 г.

13000030Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1302лист 3
Протокол от 13 май 1935 г. от заседание на комисията за приемане от Столична община на литературни произведения на български писатели за 1933–1934 г., с приложени списъци. 13 май 1935 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000031Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1281лист 1-4
Призив от управителя на Градския архив Орлин Василев, за събиране на документи свързани с историята на България с приложени списъци на архитекти и артисти, които са поканени да предадат документи. 18 март 1942 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
13000032Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1276лист 1
Вътрешен правилник за работата на градската библиотека. 12 май 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000033Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1255лист 1-4
Списък на немските и френските книги в Градската библиотека. [1890 г.]
  виж всички 8 изображения на документа        
 Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1285лист 1-3
Лично писмо от [управителя на Градската библиотека и музей] или [Панайот Савов] за бомбардировките в София през март 1944 г. и разрушаването на Градската библиотека на площад „Бански“. 6 април 1944 г.

13000035Софияфонд 1227опис 1а.е. 28лист 1-3
Доклад от Николай Стоянов – управител на градската библиотека и музей, за предприетите мерки за евакуация на книжовното и архивното богатство на библиотеката и последствията от бомбардировките в София през март 1944 г. в сградата на библиотеката на пл. „Бански“ №3. [1944]
  виж всички 3 изображения на документа        
13000036Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1261лист 1
Рапорт от Коста Вълчев – уредник на библиотеката и музея, за разрешението на цар Борис III за използването на картини и книги от двореца за общинския музей. 4 септ. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000037Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1261лист 2-3
Писмо от столичния кмет до министъра на народното просвещение за оказване на помощ при попълване на библиотечния фонд с книги от Народната библиотека и помощ от нейните специалисти при организирането на градската библиотека. 26 авг. 1930 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000038Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1259лист 1-33
Дневник на Коста Вълев за организиране на Столичния общински музей. 1929 г.
  виж всички 65 изображения на документа        
13000039Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1258лист 1-2
Проектоправилник за Столичния общински музей. Март 1928 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000040Софияфонд 1Kопис 4а.е. 1022лист 1-2
Рапорт от началника на Бюрото за социални грижи и благотворителност до софийския кмет относно проекта за локализация на публичните домове в София. 20 авг. 1914 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000041Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1245лист 3-5
Заповед от столичния кмет за формиране на Отделение за културни грижи, телесно възпитание и пропаганда при Столична голяма община, в което са включени Градската библиотека, Градския музей и Архивния отдел. Ян. 1941 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000042Софияфонд 1227опис 1а.е. 52лист 1-2
Докладна записка от П. Савов – управител на Градската библиотека и музей, до началника на Отделението за културни грижи при Столичната община, за необходимостта от събиране на документи от видни дейци на науката, изкуството и културата. 15 март 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000043Софияфонд 1227опис 1а.е. 14лист 1-3
Правилник на Градския архив. 1950 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000044Софияфонд 1227опис 1а.е. 115лист 2
Снимка на състава на Културното отделение при Столична община. 1943 г.

13000045Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1266лист 1-2
Акт за приемане и предаване на музея и библиотеката при Столичната община. 31 март 1931 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
13000046Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1268лист 2-3
Отчет от Ганев – завеждащ библиотеката и музея, за състоянието и дейността на Столична общинска библиотека и музей за времето от 1 апр. 1933 г. до 31 март 1934 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000047Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1284лист 1-2
Доклад от управителя на Градската библиотека за преобразования в зданието на библиотеката. 13 ян. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000048Софияфонд 65опис 1а.е. 180лист 227-231
Доклад от Симеон Игнатиевски – член на Изпълкома и началник отдел “Просвета и култура” при Софийски градски народен съвет на депутатите на трудещите се (СГНСДТ), относно развитието на Градския музей и предстоящите му задачи. 2 окт. 1952 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
13000049Софияфонд 65опис 1а.е. 180лист 527-528
Протокол на ИК на СГНСДТ, част ІІ, статия 21, за развитие на Градския музей и преименуването му в Музей за историята и изграждането на София. 1952 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000050Софияфонд 65опис 1а.е. 192лист 89, 165
Протокол на ИК на СГНСДТ, част ІІ, статия 11, за одобрено предложение за предаване на картини от Софийска градска художествена галерия на отделите и Районен народен съвет на депутатите на трудещите се (РНСДТ). 30 април 1953 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000051Софияфонд 65опис 1а.е. 167лист 167
Доклад от Симеон Игнатиевски – нач. отдел “Просвета и култура” при СГНС, за обособяване на отделна служба “Софийска градска картинна галерия” и предоставяне на картини за украса на кабинети. 23 апр. 1953 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000052Софияфонд 1227опис 1а.е. 29лист 1-2
Сведения за Градския архив, дадени от уредника на архива г-жа Факирова, 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000053Софияфонд 1227опис 1а.е. 113лист 113-117
Цел и задачи на Градския архив. 20 март 1949 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
13000054Софияфонд 1227опис 1а.е. 142лист 142
Заповед на председателя на Временната управа на Столичния народен съвет за назначаване на комисия за откупуване на архивни материали и музейни вещи. 8 април 1948 г.

13000055Софияфонд 1Kопис 3а.е. 160лист 1
Писмо от Министерството на вътрешните дела до Софийско градско общинско управление за освещаване на Руския паметник. 28 юни 1882 г.

13000056Софияфонд 1Kопис 2а.е. 279лист 1
Писмо от проф. Филов до кмета на София за написване предговор на юбилейна книга за София. 6 юли 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000057Софияфонд 1Kопис 2а.е. 117лист 1
Писмо от софийския полицмейстер до Софийския градски съвет за преместването на императорския руски комисар в България от Пловдив в София. 9 окт. 1878 г.

13000058Софияфонд 1Kопис 3а.е. 1446лист 1-6
Бележки от инж. Кубасов и Г. Белов за водопровода на София. 6 юли 1884 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
13000059Софияфонд 1Kопис 3а.е. 983лист 4-5
Протокол от заседание на Градския общински съвет от 14 юли 1878 г. за снабдяване на София с фенери. 14 юли 1878 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
13000060Софияфонд 1Kопис 3а.е. 153лист 1
Писмо от княз Александър Батенберг до Софийското общинско управление за съставянето на комисия за благоустройство на улиците. 31 окт. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000061Софияфонд 1Kопис 3а.е. 712лист 1-9
Правилник за прокарване на улици и привличане на собствениците на имоти, с граници към тях, към разходи по строежа им. 13 авг. 1880 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
13000062Софияфонд 1Kопис 2а.е. 69лист 1
Протокол за изпращането на княз Дондуков-Корсаков. 6 юни 1879 г.

13000063Софияфонд 1Kопис 2а.е. 69лист 2
Протокол за обявяването на княз Дондуков-Корсаков за почетен гражданин на София. 7 юни 1879 г.

13000064Софияфонд 1Kопис 2а.е. 69лист 3
Адрес, връчен на княз Дондуков-Корсаков по случай отпътуването му от България. 8 юни 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000065Софияфонд 1Kопис 2а.е. 69лист 4
Покана от Софийския градски съвет за обяд в чест на княз Дондуков-Корсаков. 8 юни 1879 г.

13000066Софияфонд 1Kопис 3а.е. 153лист 2
Писмо от Комисията за благоустройство на улиците в София до Софийско градско общинско управление за предоставянето на сведения за броя на жителите в града, за състоянието на водоснабдяването и за определяне на сума за назначаване на градски инженери. 19 ноем. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000067Софияфонд 1Kопис 2а.е. 9лист 1
Почетен диплом, издаден на град София от Главния комитет за независимост на поробените народи. 24 май 1925 г.

13000068Софияфонд 1Kопис 2а.е. 8лист 1
Обяснения за герба на София. 1925 г.

13000069Софияфонд 38Kопис 3а.е. 13лист 1
Снимка от тържественото откриване на водопровода „Рила – София”. 13 апр. 1933 г.

13000070Софияфонд 1Kопис 2а.е. 473лист 1
Некролог за смъртта на първия софийски губернатор П. В. Алабин. 30 авг. 1905 г.

13000071Софияфонд 1Kопис 2а.е. 712лист 2
Покана от Софийско градско общинско управление до гражданите на столицата за посрещането на българския екзарх Йосиф І. 30 авг. 1905 г.

13000072Софияфонд 605Kопис 2а.е. 7лист 1
Документ за спорни мери между селата Лопян и Брусен. 26 юни 1645 г.

13000073Софияфонд 605Kопис 2а.е. 8лист 3-5
Документ за определяне на границите на летни пасища и спорни мери. [1649 г.]
  виж всички 5 изображения на документа        
13000074Софияфонд 1Kопис 1а.е. 749лист 51
Правилник на фонда за написване историята на София. 1914 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000075Софияфонд 1Kопис 3а.е. 169лист 1-3
Контракт между италианския майстор Перукети Абрамо и Комисията за построяването на паметника на В. Левски. Авг. 1885 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000076Софияфонд 1Kопис 3а.е. 1369лист 1
Писмо от канцеларията на княза до софийския губернатор за водоснабдяването на двореца. 17 авг. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000077Софияфонд 38Kопис 3а.е. 53лист 10,15, 16, 18, 20
Снимки от строежа на язовир „Бели Искър“. 1932–1937 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
13000078Софияфонд 1Kопис 5а.е. 663лист 1
Снимка на водната кула в кв. Лозенец, София. Б. д.

13000079Софияфонд 1Kопис 2а.е. 437лист 19
Програма за посрещането на княз Александър І Батенберг в София на 1 юли 1879 г. [юни] 1879 г.

13000080Софияфонд 1Kопис 2а.е. 522лист 2
Акт за смъртта на цар Борис ІІІ. 28 авг. 1943 г.

13000081Софияфонд 1423Kопис 1а.е. 11лист 4
Проект за кладенец на термалния извор при минералната баня на пл. „Баня баши“, изготвен от А. Лунда. Ян. 1892 г.

13000082Софияфонд 1345Kопис 1а.е. 320лист 1
Снимка от подписването на плана „Мусман“ в залата на Градоустройствената дирекция на Софийското общинско управление. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000083Софияфонд 1Kопис 2а.е. 63лист 1-4
Временни правила за управителните съвети в окръжията и градовете на България. Б. д.
  виж всички 7 изображения на документа        
13000084Софияфонд 1Kопис 2а.е. 63лист 5
Проект за временно разпределение на длъжностите в управителните съвети по окръжията и градовете. [1878 г.]

13000085Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1241лист 1-3
Приказ на софийския кмет Тодор Пешов за задълженията на службите на общинското управление. [1884–1885 г.]
  виж всички 6 изображения на документа        
13000086Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1753лист 1
Писмо от министъра на вътрешните дела Стефан Стамболов до Софийската градска общинска комисия за определянето на кмет и помощници от новоизбрания общински съвет. 3 окт. 1887 г.

13000087Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1735лист 2
Писмо от софийския полицмейстер до Софийския градски съвет за назначаването на Д. Коцев за председател на съвета. 9 юни 1878 г.

13000088Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1727лист 99
Данни от преброяване на населението в София. [1878 г.]

13000089Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1194лист 1
Приказ на софийския губернатор за назначаването на полицейски пристави. 12 февр. 1878 г.

13000090Софияфонд 1Kопис 2а.е. 53лист 1
Писмо от софийския губернатор Никола Даскалов до Софийския градски съвет със списък на членовете на новоизбрания съвет. 17 септ. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000091Софияфонд 1Kопис 2а.е. 53лист 12
Рапорт от софийския полицмейстер до софийския губернатор за отношението на кмета към служебните му задължения. 13 дек. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000092Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1736лист 1
Предписание от софийския губернатор до софийския полицмейстер за организиране на изборите за Софийски съдебен съвет. 20 февр. 1878 г.
  Вижте текстова транскрипция на документа
13000093Софияфонд 1Kопис 2а.е. 429лист 1
Протокол от заседание на Софийския градски съвет за определяне на кварталите и изготвянето на избирателните списъци за изборите за Градски съвет. 15 ноем. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000094Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1753лист 7
Протокол от заседание на Софийския градски съвет за избиране на кмет. 30 окт. 1887 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
13000095Софияфонд 1Kопис 2а.е. 1753лист 6
Писмо от министъра на вътрешните дела Стефан Стамболов до Никола Даскалов за утвърждаване на избора му за кмет. 4 ноем. 1887 г.

13000096Софияфонд 1Kопис 4а.е. 630лист 4-5
Прошение на жители от Боянската махала в София до софийския полицмейстер за преместването на публичните жени в отделен квартал. 12 юни 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000097Софияфонд 1Kопис 4а.е. 630лист 2-3
Предписание от софийския полицмейстер до Софийския градски съвет за определяне на квартал за публичните домове. 12 юни 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
13000098Софияфонд 1Kопис 3а.е. 671лист 1
План на град София с означени забележителностите на града. Б. д.

13000099Софияфонд 1Kопис 3а.е. 1583лист 2
Рапорт от председателя на Софийския градски съвет до софийския полицмейстер за нарушения на реда в женската баня. 10 май 1878 г.

13000100Софияфонд 1Kопис 3а.е. 1583лист 2
Предписание от софийския полицмейстер до Софийския градски съвет за мерките срещу нарушения на реда в женската баня. 15 май 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        1  2  3  4  5   >