Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


"Архивите говорят"


Документалната поредица "АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ" представя извори за българската история от наши и чуждестранни архивохранилища. В основната си част те се публикуват за пръв път. Том 72

Евтим Дабев – Дружелюбов. Из записките на един социалдемократ. С., 2019.


>>


Том 71

Bатикански извори за българската история XVII в. С., 2019.
03.01.2020

>>


Том 70

Дубровнишки извори за българската история, т. ІІ. С., 2017.


>>


Том 68

Политическа история на съвременна България. Сборник документи. Том ІI (1948-1953). С., 2018.


>>


Том 67

Политическа история на съвременна България. Сборник документи. Том І (1944-1947). С., 2016.


>>


Том 66

Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1968–1989 г. Част ІІ. Документален сборник. С., 2012.


>>


Том 65

Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1968–1989 г. Част І. Документален сборник. С., 2012.


>>


Том 64

Горяните. Сборник документи. Том ІІ (1949–1956). С., 2010.


>>


Том 63

Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944).


>>


Том 62

Християни и евреи във Видинско. Джизие описи на Видинския санджак от 20-те години на ХVІІІ век.


>>


Том 61

"Възродителният процес". Международни измерения (1984–1989). Т. ІІ.


>>


Том 60

Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1950–1967 г.


>>


Том 59

Из личния архив на Кимон Георгиев. Том ІV.


>>


Том 58

Из личния архив на Кимон Георгиев. Том ІII.


>>


Том 57

Архив "Юрдан Анастасов". Възраждането в Македония. Материали от българския възрожденски печат.


>>


Том 56

Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903–1925 г.) Документален сборник.


>>


Том 55

"Възродителният процес". Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Том І.
27.11.2018

>>


Том 54

Граф Н. П. Игнатиев. Дипломатически записки (1864–1874). Донесения (1865–1876). Том втори: Записки (1871–1874). Донесения (1865–1876).


>>


Том 53

Българска народна банка. Сборник документи. Т. V (1948–1990 г.), част 4. С., 2009.


>>


Том 52

Българска народна банка. Сборник документи. Т. V (1948–1990 г.), част 3. С., 2009.


>>

1  2  3  4   >