Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 53K Кършовски, Иван Попхристов (1839–1914)
1859–1914   |   1 опис   |   46 а.е.
dot фонд 54K Робовски, Стоян Попандреев (1834–1878)
1280–1878   |   2 описа   |   174 а.е.
dot фонд 74K Великотърновска митрополия – Велико Търново
1880–1952   |   2 описа   |   571 а.е.
dot фонд 78K Колекция „Документи за село Бяла черква“
1843–1985   |   1 опис   |   162 а.е.
dot фонд 99K Държавна мъжка гимназия „Свети Кирил“ – Велико Търново
1889–1945   |   1 опис   |   167 а.е.
dot фонд 165K Общежитие манастир „Св. Преображение“ – Велико Търново
1629–1961   |   2 описа   |   55 а.е.
dot фонд 618 Нарочни баланси на национализираните предприятия от Великотърновски окръг
1928–1968   |   3 описа   |   364 а.е.
dot фонд 805K Колекция от стари църковни документи при Великотърновската митрополия
1492–1957   |   3 описа   |   147 а.е.
dot фонд 1594 Колекция от досиета на осъдени от народния съд лица от Великотърновско с конфискация на имуществата им
1944–1968   |   1 опис   |   77 а.е.
dot фонд 1752 Чолаков, Горазд Йорданов (1921–)
1871–2003   |   1 опис   |   183 а.е.