Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 8K Селско общинско управление – с. Арда, Смолянско
1913–1955   |   4 описа   |   201 а.е.
dot фонд 26K Българомохамеданска културно-просветна и благотворителна дружба „Родина“ – Смолян
1937–2015   |   3 описа   |   81 а.е.
dot фонд 30K Вътрешна македоно-одринска революционна организация „Централни Родопи“ – с. Карлуково (Славеино), Смолянско
1891–2005   |   3 описа   |   98 а.е.
dot фонд 245K Колекция „Балканска война (1912–1913)“
1887–2017   |   7 описа   |   107 а.е.
dot фонд 345K Окръжна училищна инспекция – Смолян
1915–1934   |   2 описа   |   50 а.е.
dot фонд 365K Харитев, Васил Дечев (1866–1941)
1752–1986   |   1 опис   |   151 а.е.
dot фонд 422K Чилингиров, Коста Райчев (1897–1932)
1903–1997   |   1 опис   |   134 а.е.
dot фонд 444K Белковски, Илия Киряков (1847–1922)
1871–2008   |   2 описа   |   41 а.е.
dot фонд 473K Екзарх Стефан І (1878–1957)
1887–2003   |   2 описа   |   210 а.е.
dot фонд 1474 Клисаров, Николай Георгиев (1938– )
1960–2003   |   1 опис   |   70 а.е.