fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурси


Административен регистър
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Враца – 1 бр., отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Видин – 1 бр. в дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана, Държавна агенция „Архиви“
30.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Габрово – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Силистра – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
20.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Сливен – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Ямбол – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас, Държавна агенция „Архиви”
20.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Държавен архив” – София – 2бр., дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”
18.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“
16.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
11.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
10.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „Регионален държавен архив" – Пловдив в Държавна агенция „Архиви“.
26.06.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове “ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив” и отдел „ Използване на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”.
10.06.2019

>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“ в Държавна агенция „Архиви“
31.05.2019
>>
Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“.
17.05.2019
>>
Конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“.
22.03.2019
>>
Конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“.
18.01.2019
>>
Конкурс за длъжността старши експерт – 2 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
17.12.2018
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
19.11.2018

>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“
29.10.2018
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 2 бр., дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
19.10.2018

>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, Държавна агенция „Архиви“
18.10.2018
>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“
15.10.2018
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“, Държавна агенция „Архиви“
01.10.2018

>>
1  2  3   >