fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Конкурси


Административен регистър
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София, Държавна агенция „Архиви“
30.11.2017
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“ – Монтана, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана в Държавна агенция „Архиви”.
22.06.2017
>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви”
26.05.2017
>>
Конкурс за длъжността младши експерт на отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна. 03.05.2017 г.
03.05.2017
>>
Конкурс за длъжността началник на отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна 27.04.2017 г.
27.04.2017
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“ – София, дирекция „РДА ” – София и отдел „Държавен архив“ – Ловеч, дирекция „РДА ” – Монтана
20.12.2016
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество”, дирекция „Публичност на архивите” в Държавна агенция „Архиви”
15.12.2016
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „ДA” – Габрово, отдел „ДA” – Разград, отдел „ДA” – Силистра, дирекция „РДА” - Велико Търново и отдел „ДА” – Търговище, отдел „ДА” – Шумен, дирекция „РДА” – Варна
30.11.2016
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отделите „Държавен архив“ – Сливен и Стара Загора, дирекция „РДА ” – Бургас и отдел „Държавен архив” – Пазарджик, дирекция „РДА ” – Пловдив
28.11.2016
>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „РДА“ – Пловдив
08.11.2016
>>
Конкурс за длъжността началник на отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „ДРКМ“
07.11.2016
>>