YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАНа основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП публикуваните в профила на купувача документи е възможно да са със заличена информацията  в случаите, когато участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, и когато информацията е защитена със закон. На мястото на заличената информация е посочено правното основание за заличаването.На основание чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки, Държавна агенция „Архиви” предоставя информация за приключени или прекратени договори.

информация №1 
- информация №2 
- информация № 3
- информация № 4
- информация № 5