Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
 
Изложбата „Позитивни спомени от старите негативи“ в ДА – Плевен
16.09.2020
На 11 септември 2020 г. от 16:30 ч, на открито пред сградата на Държавен архив – Плевен, бе представена изложбата „Позитивни спомени от старите негативи“, изготвена по едноименния проект.
 
>>
Изложба „Позитивни спомени от старите негативи“ в Изложбена зала „Архиви“
07.03.2020
На 6 март 2020 г. от 17:00 ч в Изложбена зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ бе представена изложба от 20 табла на винил, изготвена по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ изпълняван от отдел „Държавен архив“ (ОДА) – Плевен.>>
Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019
От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви” (София, ул. „Московска” № 5) се провежда обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация” с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. 


   

>>
Пресконференция за стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи“
13.09.2019
На 11 септември 2019 г. от 11:30 ч, в залата на отдел „Държавен архив“ – Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 3, се проведе пресконференция, организирана от отдел „Държавен архив“ – Плевен на дирекция „Регионален държавен архив“ (РДА) – Монтана, с участието на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, за стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи“.>>
Приключване на проект на ДАА – „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново”, финансиран по програма „Културно наследство”, Модул „Културно наследство” на НФК
07.05.2019
>>
Държавният архив във Велико Търново със заключителна пресконференция по проект на НФК
01.02.2019
На 31 януари 2019 г. в Областна администрация – Велико Търново беше проведена заключителна пресконференция по проект на ДАА „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“, който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.>>
Документалната изложба „Велико Търново – част от Европа“
18.12.2018
На 1 октомври 2018 г. пред факултета по изобразително изкуство в гр. В. Търново бе открита документалната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културния живот в Търново“ на ДА „Архиви“.>>
Изследователска дейност на ученици от Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ по проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ на ДА „Архиви“
28.06.2018
>>
Пресконференция за стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви“ – „Европейци и великотърновци учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“
28.06.2018
На 27.06.2018 г. от 11:30 часа в зала № 314 на Областна администрация – Велико Търново се проведе пресконференция, организирана от отдел „Дъжавен архив“ – Велико Търново, на която се обяви старта на проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“. Проектът  се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.>>
Албум „България и Европа“
16.05.2018
Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура“.
 >>
Информационен ден за отчитане резултатите от изпълнението на проекта „Експрезионизмът. Вечният танц на живота“
21.04.2016
>>
Председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р М. Груев посети Норвегия
21.04.2016
>>
Информационни срещи по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота”
29.03.2016
>>
Заключителна пресконференция по проект
30.11.2015
“Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”>>
Изложба “Експресионизмът. Вечният танц на живота”
26.11.2015
На 24 ноември 2015 г. в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” беше открита изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота”, реализирана в резултат на изпълнението на проект с едноименното заглавие по Малка грантова схема на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.>>
В Ахтопол се проведе симпозиум “Експресионизмът днес”
14.10.2015
в изпълнение на дейност 2 от проект “Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.>>
Начална пресконференция по повод стартиралия проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
11.09.2015
>>
Начална пресконференция по проект: „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
04.09.2015
>>
Държавна агенция „Архиви“ започна работа по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
27.05.2015
>>
Избор на одитор по проект „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“
17.12.2014
>>
1  2  3   >