fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 690 изображения на документа
 
виж всички 666 изображения на документа
 
 
виж всички 100 изображения на документа
 
виж всички 42 изображения на документа
 
виж всички 111 изображения на документа
 Архиерейски служебник (чиновник), написан от йеромонах Гервасий от Молдавския манастир Путна. 25 март 1676 г. Оригинал. Ръкопис. Устав. Влашка редакция на среднобългарски език.
ДА - Велико Търново, ф. 165К, оп. 2, а.е. 2, л. 1-94. Уникален
 Берат за назначаване на Зин юл Абат Бин Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завид (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1714 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 21К. Особено ценен
 
8План на Видин от 1730 г. Оригинал. Нем. ез.
ДА - Видин , ф. 1306, оп. 1, а.е. 1, л. 1. Уникален

виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 151 изображения на документа
 Берат за назначаване на Халил Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1756 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 23К. Особено ценен
 Евангелие. Москва. 1764 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 557, а.е. 2, л. 1–49. Особено ценен
 
виж всички 233 изображения на документа
 
13Гръцки миней от 1777 г. Оригинал. Печатно. Гр. ез.
ДА - Бургас, ф. 435К, оп. 1, а.е. 133, л. 1–135. Особено ценен

виж всички 276 изображения на документа
 Дамаскин от края на ХVІІІ в. с приписка от 1813 година. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Пловдив, ф. 52К, оп. 1, а.е. 1378, 76 л.. Особено ценен
 
виж всички 196 изображения на документа
 Църковен требник, отпечатан в Москва през октомври 1789 г.
ДА - Кюстендил, ЧП 1018, 349 л.. Особено ценен
 Регистър за кръщения, венчавки и погребения в Католическата Никополска епархия. 1792–1811 г. Оригинал. Ръкопис. Ит. и лат. ез.
ДА - Русе, ф. 318К, оп. 1, а.е. 91. Уникален
 Псалтир. Б.м. XVIII в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 287, л. 1–276. Особено ценен
 Старозаветен разказ за Яков, жена му Рахил и дванадесетте му сина. Б.м. XVIII–XIX в. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 557, а.е. 7, л. 1–30. Особено ценен
 Карти от Колекция „Симов”.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4. Особено ценен
 
528Гравюри от Колекция „Симов".
ЦДА, Ф. 2115К, оп. 3, а.е.1-2; 4-10; 12-14; 16-18; 20-24; 29; 31; 34; 36; 41; 43-45; 47; 48; 50; 52; 54; 56-63; 65-67; 72-92; 94-98; 100; 102; 103; 109; 112-122; 124-126; 128; 129; 131-133; 135; 140; 142-148; 152. Особено ценен

виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 316 изображения на документа
 
виж всички 154 изображения на документа
 
виж всички 168 изображения на документа
 Подновен берат за назначаване на Ахмед Халефи ибн Халил за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 17 юли 1809 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 24К. Особено ценен
 
23Попгладичов препис на „История славянобългарска“. 11 авг. 1809 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Велико Търново, ф. 165К, оп. 2, а.е. 3, л. 1–88. Особено ценен

виж всички 178 изображения на документа
 
виж всички 203 изображения на документа
 Дукас, Неофитос. Граматика Терпсихора, възможно най-кратка, предназначена за благородниците. Виена, 1809 г. Печатно. Старогр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 61, л. 1–49. Особено ценен
 Голям общ миней. Преди 1813 г. Печатно.
ДА - Монтана, ф. 87К, оп. 1, а.е 25, л. 1–186. Особено ценен
 
виж всички 64 изображения на документа
 
виж всички 95 изображения на документа
 
виж всички 286 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 Карта на Пловдивска епархия от иконом Константин. 1819 г. Гр. ез.
ДА - Пловдив, ф. 958К, оп. 2, а.е. 43, л. 4. Особено ценен
 Евангелие. Москва. Началото на XIX в. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 204, л. 1–166. Особено ценен
 
виж всички 54 изображения на документа
 
 
виж всички 225 изображения на документа
 Молитвеник. [Москва]. Първата половина на ХIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 12К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–23. Особено ценен
 Кондика на храм „Св. Параскева“ („Св. Петка Самарджийска“) в София. 1825–1880 г. Оригинал. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - София, ф. 1096К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–129. Особено ценен
 Часослов. Букурещ. 1826 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 72К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–296. Особено ценен
 
виж всички 16 изображения на документа
 Помощник на детето за придобиване на полезно знание. 1830 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 63, л. 1–25. Особено ценен
 
виж всички 91 изображения на документа
 Шерийска заповед на търновския кадия до полицията в с. Килифарево да не се пречи на ремонта на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 1831 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, 805К, оп. 1, а.е. 85, л. 1. Особено ценен
 Ферман за възстановяване на църквата „Св. Богородица“ – Кюстендил. 1833 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Кюстендил, ф. 141К, оп. 1, а.е. 1, л. 4. Особено ценен
 
виж всички 20 изображения на документа
 Ферман, даващ право на ямболски жител да търгува извън границите на империята. Оригинал. Ръкопис. 1834 г. Осм.-тур. ез.
ДА - Ямбол, ЧП 35, а.е 4, л. 1. Особено ценен
 Султански берат за свободна търговия с Европа, Индия и др. страни. 1834 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Ямбол, ЧП 11, л. 1, 2. Особено ценен
 Ферман на султан Абдул Меджид Хан за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 1835 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 50К. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 Писмо до Ибрахим ага в Разград за изпращане на фермана за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 5 февр. 1836 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 51К. Особено ценен
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 200 изображения на документа
 Най-любопитното у философа Синтипа. Превод от персийски на гръцки език, Новопечатно и прилежно поправено издание. Венеция. 1836 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 149, л. 1–40. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
53Регистър за населението в с. Баня, Разложко. 1839–1903 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Благоевград, ф. 225К, оп. 1, а.е. 12, л. 1–63. Особено ценен

виж всички 128 изображения на документа
 
виж всички 6 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Помощ за Светото писание. Съкратено издание, предназначено за младежта. Смирна. 1841 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 100, л. 1–25. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман от султан Абдул Меджид (1839–1861 г.) до капуджибашията на окръзите Никопол и Видин, директора на държавните приходи в Търново, наместник-съдията и мюфтия на Търново по повод молбата на Цариградския патриарх да не се пречи на свещениците в Търновска епархия – колиби Недевци, да изпълняват задълженията си. 1842 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е.42, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 Мюширска (генералска) заповед (буюрултия) от управителя на Видинския еялет (пашалък) по повод махзар на жители от с. Килифарево, Търновски санджак, за ремонт на манастира „Св. Илия" - Плаково. 1842 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, Ф.805К, оп. 1, а.е. 56, л.1. Особено ценен
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 197 изображения на документа
 
виж всички 120 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 Ферман на султан Абдул Меджид за осигуряване на спокойствие при извършване на религиозни обреди от християнски свещеник в Кюстендил. 1846 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Кюстендил, ЧП 63, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 164 изображения на документа
 
 
 
виж всички 72 изображения на документа
 Кратко ръководство за родители относно начина за естествено отглеждане на техните деца до 7 годишна възраст. Съчинение, събрано от френски източници от лекаря М. Л. Дидимос. Константинопол. 1849 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 67, л. 1–53. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман от султан Абдул Меджид по повод молбата на Цариградския патриарх за потвърждаване правата на Търновския митрополит Неофит и свещениците в епархията относно свободното изпълнение на религиозните обреди. 1849 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 43, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 Сборник с нравоучителни слова. [ХІХ в.] Оригинал. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Благоевград, ф. 380К, оп. 1, а.е. 8, л. 1–66. Уникален
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман на султан Абдул Меджид за разрешение строежа на храм от жителите на с. Килифарево – махала Въглевци. 1854 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 55, л. 1, 1 гр.. Уникален
 
виж всички 2 изображения на документа
 Евангелие поучително от Софроний Врачански. Нови сад. 1856 г. Печатно.
ДА - Монтана, ф. 87К, оп. 1, а.е. 26, л. 1–245. Особено ценен
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Псалтикия. Константинопол. 1857 г. Печатно. Ръкопис. Осм.-тур. и църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 341К, оп. 2, а.е. 9, л. 1–380. Особено ценен
 Заявление от управата на Килифаревския манастир „Св. Богородица" до началника на държавните приходи в Търново за намаляване данъците на имотите. 1857 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, Ф. 805К, оп. 1, а.е. 91, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 265 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 Нов завет на Господа и Спасителя наш Исус Христос. Атина. 1858 г. Печатница на Х.Н. Филаделфеос. Печатно. Гр. и алб. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 111, л. 1–425. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 37 изображения на документа
 
виж всички 250 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 186 изображения на документа
 
 Подновен берат за назначаване на Реджеб Ахмедов хатиб при джамията на Абдул Гани в с. Завид (дн. гр. Завет), Разградска кааза, издаден при възкачването на престола на султан Абдул Азис през 1861 г. Б.м. Б.д. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 22К. Особено ценен
 
виж всички 44 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Прошение от терзийския тревненски еснаф до турското правителство за издаване на ферман за изграждане на църква, за която са дарени 3500 гроша. Трявна. 1863 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Габрово, ЧП 283, л. 1. Особено ценен
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Тефтер на Алексо Тричков Мечкарев, ктитор, епитроп, магер и певец в манастира „Св. Спас“ в Батановци. 1864–1885 г. Ръкопис.
ДА - Перник, ф. 323К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–42. Особено ценен
 
 
виж всички 250 изображения на документа
 Ферман за строителство на християнска църквата в с. Торлак (дн. гр. Цар Калоян), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. Юни 1865 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 109К. Уникален
 Часослов. Белград. 1865 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 214. Особено ценен
 Кондика на храм „Свети Димитър“ – Кюстендил с данни за построяването и дейността на храма, с имената на дарителите на суми през епохата на Възраждането и след това. 1865–1943 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Кюстендил, ф. 137К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–43. Особено ценен
 Псалтир, отпечатан в Кралския университет в Будапеща. Преди 1866 г. Печатно. Църковнославянски ез.
ДА - Кюстендил, ЧП 1749, 143 л.. Особено ценен
 Емляк дефтери - емлячен регистър, опис на недвижимите имоти на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 1866 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 100, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 19 изображения на документа
 
 
 
виж всички 134 изображения на документа
 
виж всички 250 изображения на документа
 Поучително евангелие. Белград. 1868 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 341К, оп. 2, а.е. 13, л. 1–194. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 Снимка на семейството на Благоя Карич. 1868–1869 г.
ДА - Пловдив, ф. 1064К, оп. 1, а.е. 95, л. 1. Особено ценен
 
 Запис и условие за подарени ниви и гора от български жители на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 24 февр. 1869 ? 4 дек. 1872 г. Оригинал. Ръкопис. Бълг. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 105, л. 1, 2. Особено ценен
 
105Дневник на читалище „Архангел Михаил“ с възвание към гражданите на Шумен за възобновяване дейността на читалището, Устав на читалището и други сведения за дейността му. 1 септ. 1869 – 25 юли 1872 г. Оригинал. Ръкопис. л. 1 гръб: Възвание към гражданите на Шумен за възобновяване на дейността на читалището (1 септ. 1869 г.); л. 2, 13–15, 21–22, 33–36: Списъци на членовете основатели на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен (1869–1872 г.); л. 3: Устав на читалището (1869 г.); л. 7,11,12, 20, 32: Списъци на членовете на читалищното настоятелство (1869–1872 г.); л. 6, 16, 22, 23, 37: Списъци на членовете спомагатели (дарители) (1869–1872 г.); л.4: Списък на вестниците и мебелите, с които трябва да се снабди читалището (1869 г.); л. 19: Списък на подарените книги (Б.д.); л. 28–31: Каталог на читалищните книги (1872 г.); л. 44, 45: Списък на кредиторите на читалището (1872 г.).
ДА - Шумен, ф. 33К, оп. 4, а.е. 1. Особено ценен

виж всички 88 изображения на документа
 Опелото на Иисуса Христа, побългарено от Кръста С. Пишурка. Издание Първо. Русчук. 1869 г. Книгопечатницата на Дунавска Област. Печатно. Превод от гр. ез.
ДА - Монтана, ЧП 77, л. 1–28. Особено ценен
 
 
 
виж всички 6 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа