fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 690 изображения на документа
 Архиерейски служебник (чиновник), написан от йеромонах Гервасий от Молдавския манастир Путна. 25 март 1676 г. Оригинал. Ръкопис. Устав. Влашка редакция на среднобългарски език.
ф. 165К, оп. 2, а.е. 2, л. 1-94. Уникален
 
виж всички 178 изображения на документа
 
виж всички 16 изображения на документа
 Шерийска заповед на търновския кадия до полицията в с. Килифарево да не се пречи на ремонта на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 1831 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
805К, оп. 1, а.е. 85, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 Ферман от султан Абдул Меджид (1839–1861 г.) до капуджибашията на окръзите Никопол и Видин, директора на държавните приходи в Търново, наместник-съдията и мюфтия на Търново по повод молбата на Цариградския патриарх да не се пречи на свещениците в Търновска епархия – колиби Недевци, да изпълняват задълженията си. 1842 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е.42, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 Мюширска (генералска) заповед (буюрултия) от управителя на Видинския еялет (пашалък) по повод махзар на жители от с. Килифарево, Търновски санджак, за ремонт на манастира „Св. Илия" - Плаково. 1842 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
Ф.805К, оп. 1, а.е. 56, л.1. Особено ценен
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 Ферман от султан Абдул Меджид по повод молбата на Цариградския патриарх за потвърждаване правата на Търновския митрополит Неофит и свещениците в епархията относно свободното изпълнение на религиозните обреди. 1849 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 43, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 Ферман на султан Абдул Меджид за разрешение строежа на храм от жителите на с. Килифарево – махала Въглевци. 1854 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 55, л. 1, 1 гр.. Уникален
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Заявление от управата на Килифаревския манастир „Св. Богородица" до началника на държавните приходи в Търново за намаляване данъците на имотите. 1857 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
Ф. 805К, оп. 1, а.е. 91, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Емляк дефтери - емлячен регистър, опис на недвижимите имоти на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 1866 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 100, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 19 изображения на документа
 Запис и условие за подарени ниви и гора от български жители на Килифаревския манастир „Св. Богородица". 24 февр. 1869 ? 4 дек. 1872 г. Оригинал. Ръкопис. Бълг. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 105, л. 1, 2. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 101 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 35 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 Описание от Сава Попхристов Кършовски на посещението на Васил Левски и Ангел Кънчев в Елена през 1871 г. 6 февр. 1898 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 53К, оп. 1, а.е. 12, л. 1–2. Особено ценен
 Сведения от игумена х. Теодосий Станчев за строежа и стенописването на черквата „Св. Богородица" в Килифаревския манастир. 21 окт. 1898 г. Препис. Ръкопис. Бълг. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 113, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 66 изображения на документа
 
виж всички 36 изображения на документа