fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 59 изображения на документа
 Свидетелство, издадено от завеждащия Канцеларията по гражданските дела при Главнокомандващия на действащата армия полк. Соболев, на екзарх Антим І за свободно движение и съдействие при нужда. Сан Стефано. 5 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 381К, оп. 1, а.е. 529, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 28 изображения на документа
 Регистър по гражданско състояние на село Джурилово (дн. Нивянин) – раждане и умиране. 1894 г. Ръкопис. Оригинал.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–44. Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на с. Джурилово (дн. Нивянин) - раждане, женитба и умиране. 1895 г. Оригинал, ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 3, л. 1-57. Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на село Борован - раждане, женитба и умиране. 1896 г. Оригинал, ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 1, л. 1-105. Особено ценен
 Църковен регистър за венчаване на с. Мраморен, Врачанско. Оригинал. Ръкопис. 1898–1940 г.
ф. 477К, оп. 2, а.е 18, л. 1–75. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Дневник на Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО. 1903–1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 617К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–60. Особено ценен
 
виж всички 112 изображения на документа
 Регистър по гражданско състояние на град Враца – женитба. 1935 г. Ръкопис. Оригинал.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 10, л. 1–70. Особено ценен