fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 72 изображения на документа
 
 
виж всички 44 изображения на документа
 Прошение от терзийския тревненски еснаф до турското правителство за издаване на ферман за изграждане на църква, за която са дарени 3500 гроша. Трявна. 1863 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 283, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Списък на починалите дарители на габровските училища, изготвен от настоятелството на Габровското училище. 18 март 1872 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 670К, оп. 1 , а.е. 96, л. 1. Особено ценен
 
 
 Благодарително от Българското благодетелно братство „Просвещение“ – Цариград на братя Гъдеви от Габрово за дарените средства на Дружеството. 5 май 1872 г. Оригинал. Бланка. Ръкопис, печатно.
ф. 746К, оп. 1, а.е. 30, л. 1. Особено ценен
 
 
 
129Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
130Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 2. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 22 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Журнали (протоколи) от заседания на Севлиевския градски управителен съвет с приложени прошения, писма и др. Севлиево, 29 ян. 1878 – 20 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. л. 6, 13, 52 – оплаквания от руски войници за лошото отношение на севлиевци към тях; л. 40 – постъпилите пари от продажбата на кожи, докарани в града при превземането на Ловеч от руската войска да се използват за привременната болница за пострадалите задбалкански бежанци; л. 41 - за таксите за осветление на града; л. 48? за начина за назначаване на член на Градския управителен съвет; л. 86 – решение за преместване на турските гробища от центъра на града и превръщането на мястото в градска градина; л. 123–124 – за отпускане на средства за учене в чужбина на Стефан Иванов Пешев – виден български политик, публицист, юрист (народен представител, министър на правосъдието (1894, 1899–1900, 1913), министър на народното просвещение (1913–1918), по-малък брат на революционера Стефан Пешев (1854–1876).
ф. 6К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–131. Особено ценен
 Протоколна книга на Габровски градски общински съвет. Габрово. 3 ян. 1879 – 14 дек. 1881 г.
ф. 5К, оп. 2, а.е. 49. л. 1–44. Особено ценен
 
виж всички 161 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 331 изображения на документа
 Регистър за ражданията в Габрово. 12 ян. 1893 – 31 дек. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 5К, оп. 6, а.е. 1, л. 1–129. Особено ценен
 
 
 
325Снимка с изглед от старо Габрово. 1899 г.
ф. 746К, оп. 5, а.е. 131, л. 1. Особено ценен
 
 
виж всички 197 изображения на документа