fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 666 изображения на документа
 Евангелие. Москва. 1764 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 2, л. 1–49. Особено ценен
 
виж всички 560 изображения на документа
 Старозаветен разказ за Яков, жена му Рахил и дванадесетте му сина. Б.м. XVIII–XIX в. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 7, л. 1–30. Особено ценен
 
виж всички 338 изображения на документа
 Молитвеник. [Москва]. Първата половина на ХIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 12К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–23. Особено ценен
 
виж всички 304 изображения на документа
 
виж всички 774 изображения на документа
 Тефтер на Алексо Тричков Мечкарев, ктитор, епитроп, магер и певец в манастира „Св. Спас“ в Батановци. 1864–1885 г. Ръкопис.
ф. 323К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–42. Особено ценен
 
виж всички 282 изображения на документа
 
виж всички 392 изображения на документа
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
520Снимка на Архимандрит Зиновий Поппетров. 1879 г.
ф. 1055, оп. 1, а.е. 9, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
499Снимка на Спас Иванов Соколов. София. 1882 г.
ф. 349К, оп. 1, а.е. 157, л. 8. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 Псалтир. Москва. Края на XIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 213, л. 1–194. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Звонска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 1, л. 1-39. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Клисурска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 38, л. 1-84. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Кострошовска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 74, л. 1-43. Особено ценен