fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Регистър за кръщения, венчавки и погребения в Католическата Никополска епархия. 1792–1811 г. Оригинал. Ръкопис. Ит. и лат. ез.
ф. 318К, оп. 1, а.е. 91. Уникален
 
виж всички 91 изображения на документа
 
 
виж всички 250 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
 Писмо от русенските граждани до султан Абдул Азис за разрешение за окачване на камбана на църквата „Св. Троица“ в Русе. 28 окт. 1871 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 5, а.е. 4. Особено ценен
 
виж всички 15 изображения на документа
 
 
 Дневник на епископ Климент Бранитски (Васил Друмев) за направените разходи по време на Руско-турската война като викарий на митрополит Григорий, митрополит на Доростолската и Червенската епархия. Русе, юни 1877 – март 1878 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 43К, оп. 5, а.е. 2, л. 24–54. Особено ценен
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
 
283Снимка на Захари Стоянов, Пловдив [1885 г.]
12К, оп. 1, а.е. 23, л. 3. Особено ценен
 
293Снимка от погребението на Захари Стоянов. 1889 г.
12К, оп. 2, а.е. 9, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Табло със снимки на „Основателите на Частния революционен комитет в Русе 1871 г.“ [1901].
12К, оп. 2, а.е. 23, л. 18. Особено ценен
 
 
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 128 изображения на документа
 
виж всички 17 изображения на документа
 
виж всички 12 изображения на документа