fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 Печат на Ескиджумайския (Търговищкия) градски съвет. 1878 г. Оригинал. Бълг. и рус. ез.
ф. 45К, оп. 8, а.е. 1, л. 6. Особено ценен
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 105 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище); обяснителна записка; поемни условия, ведомост на цените, количествена и стойностна сметка за доставка на материали и направа на градска водопроводна мрежа. София. 5–11 авг. 1904 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 4, л. 1–66. Особено ценен
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище). Част: общ план. София. 1 авг. 1904 г. Оригинал.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 11, л. 3. Особено ценен
 Проект от инж. Христо Станишев за водоснабдяване на Ески Джумая (Търговище). Част: водопроводна мрежа. София. 12 юли. 1904 г. Оригинал. Туш върху кадастрон и хелиографски копия.
ф. 45К, оп. 3, а.е. 11, л. 1. Особено ценен
 Регулационен план на уличната мрежа, площадите и дворищата на Ески Джумая (Търговище) и на Ескиджумайския (Търговищкия) панаир. София. 1906 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 781, оп. 6П, а.е. 169, л. 1–2. Особено ценен