YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Заместник-председател


Румен Борисов

Роден на 11 август 1958 г. в Перник. Завършил специалност „История“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – степен „магистър“.
Преподавал история в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование. През 1998 г. завършва „Връзки с обществеността“ – степен „магистър“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2001 до 2005 г. е съветник на министъра на отбраната и парламентарен секретар на МО. През 2004 г. (юни – септември) завършва езиков курс по английски език във Военна база Бордан – Канада. От 2007 до 2012 г. е член и секретар на КРДОПБГДСРСБНА (Комисия по досиетата). Ползва английски и руски език.
От 27 февруари 2017 г. е заместник-председател на Държавна агенция „Архиви“.тел. 02/ 9400 200
e-mail: r.borisov@archives.government.bg