Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Процедури по ЗОП


  ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП
№ в РОП/
ПОП/
ЦАИС
„ЕОП“
Дата на публикуване Открита процедура/
Ограничена процедура/
Състезателна процедура с договаряне/
Договаряне с предварителна покана за участие/
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка/
Състезателен диалог/
Партньорство за иновации/
Договаряне без предварително обявление/
Договаряне без предварителна покана за участие/
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка/
Конкурс за проект/
Публично състезание/
Пряко договаряне
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………….“
Връзка към
 АОП/ ЦАИС
„ЕОП“
Отворена/
затворена
Прочети повече...