Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Покана за събиране на оферти по чл. 20, ал. 4 от ЗОП


Покани за представяне на оферти за изпълнение на строително-ремонтни работи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки за  следните обекти:

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Пловдив

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Бургас

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Сливен

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Търговище