YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 2 бр., дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
19.10.2018

Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 2 бр., дирекция „Централен държавен архив“  в  Държавна агенция „Архиви“. 
 
Краен срок за приемане на документи до 17:30 часа на 30.10.2018 г.
>>