fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Проекти на ДАА


Проект APEx (Archives Portal Europe)

Проектът APEx (Archives Portal Europe) стартира на 1 март 2012 г. с 28 страни-участници, и се координира от Холандския национален архив. Финансиран е по линия на Рамковата програма на ЕС „Конкурентност и иновации”, „Подкрепа за ИКТ политики”.
Той е продължение на проекта APEnet (www.аrchivalportaleurope.eu ), който е реализиран от националните архивни институции на 14 европейски страни в сътрудничество с Европеана. APEnet е първата по рода си версия на интернет портал за архивни документи в Европа, така нареченият “архивен агрегатор” на Eвропеана. APEx се стреми да разшири, задълбочи, подобри и развие APEnet като по този начин увеличи както качеството, така и количеството на дигиталните документи част от Eвропеана. За да се осъществи тази цел, са предвидени следните дейности по проекта:
  • увеличаване на броя на архивните институции, които допринасят с документи за портала;
  • подобряване на взаимоотношенията с Европеана;
  • осъществяване на програми и инициативи за разпространяване на информация до широката публика и провеждането на обучения за събиране на по-голям брой документи;
  • реализирането на технически нововъведения и използване на Web 2.0 апликация;
  • гарантиране на дългосрочност на проекта.
Или казано накратко, от една страна като си сътрудничи с по-голям брой архивни институции APEx ще разшири APEnet, а от друга страна като събере по-голямо количество дигитално съдържание, APEx ще задълбочи APEnet. Тези две последователни инициативи се провеждат с намерение да се улеснят обикновените потребители на архивна информация. В същото време, проектът се стреми да привлече много нови такива потребители, основно с разнообразното си и голямо по обем съдържание, до което ще им бъде осигурен достъп.
Държавна агенция “Архиви” бе  включена в изготвянето на архивния портал още с началото на APEnet. Със стартирането на APEx обаче тя придобива статуса на страна – доставчик на архивно съдържание към портала. По договор през трите години тя трябва да предостави следното съдържание:
  • 2000 образа, които са считани за шедьоврите на ранната национална история (края на 19-ти век) и на историята на комунистическата партия (1944–1989);
  • 65 153 архивни описания;
  • 34 описания на институции.
Всички документи са обществено притежание. Метаданните им са във форматите Word/Excel.
Общата стойност на проекта е 33 000 .
 Вижте всички новини свързани с този проект
>>