YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияТРЕТИ МАРТ
03.03.2012

Руско-турската война от 1877–1878 г. и Освобождението на България от османско владичество влизат в аналите на световната история като едни от най-значителните събития през втората половина на ХІХ в.

Бойните действия приключват за по-малко от година. България е освободена, Румъния, Сърбия и Черна гора получават самостоятелност. Освободени са и част от Грузия и Западна Армения. Ликвидирана е османската власт в Босна и Херцеговина.

Нашата виртуална изложба показва образно хроника на основните моменти от войната. Рисунките на акредитираните към армиите чуждестранни художници и кореспонденти са не по-малко красноречиви за подвига на воините, участници във военните действия. Редица от тях като Л. Петрович, Хосе Пелисер, Габор Шатмари и др. публикуват свои гравюри в известните тогава европейски издания Allgemeine Illustrierte Zeitung, L’Illustration, The Illustrated London News и La Ilustration Española y Americana. Като правило те рядко подписват своите творби, а се назовават “специални художници”.

Много изследвания, посветени на войната, също се илюстрират с рисунки и гравюри. Сред тях са книгите: Франц Любояцки Илюстрована хроника на Руско-турската война 1877 (Дрезден, 1878); Амеде льо Фер История на войната в Ориента (Париж, 1878); М. Хозиър Руско-турската война. История на Източния въпрос. Т. 1 (Лондон, след 1878); Виктор фон Щранк Илюстрована хроника на Руско-турската война 1876–1878 (Лайпциг, 1878) и др.

Европа добива визуална представа не само за военните действия и за трънливия път на победата, но и за бита на българина, за облика на градове и села, за природата на Балканите, която очарова всеки с уникалността си.

Гравюрите се съхраняват в богатата колекция от книги, гравюри, карти и атласи на д-р Симеон Симов, притежание на Централния държавен архив, както и от Централния държавен исторически архив в Санкт Петербург.ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ ТРЕТИ МАРТ 

>>