fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Излезе от печат кн. 109 на „Известия на държавните архиви“
15.09.2017

Съдържание


СТАТИИ
М и л е н а К о л е в а - З в ъ н ч а р о в а –
Пътници и пътни разрешителни в Османската империя:
мюрур тезкерета от ХIХ век
Л и л и я У з л о в а – Бистра Винарова:
странствания между световете

ДОКУМЕНТИ
Н е н а В а с и л е в а – Документи за българското просветно дело
в Западните покрайнини (1941–1944 г.)
В и о л е т а К о с т о в а – Регистър на еврейската община
в Хасково (1897–1944 г.)
Д о н к а Н и к о л о в а – Съединението на Княжество България
и Източна Румелия в документи на Държавен архив – Варна

ф о т о А р х и в . b g
Съединението и Сръбско-българската война (1885–1886 г.)

ДНЕВНИЦИ И СПОМЕНИ
К а т я Г е ч е в а – Дневник на поручик Стефан А. Добрев,
воден по време на Първата световна война
(13 септември 1915 – 22 февруари 1916 г.)
Ц в е т о м и р а К о й ч е в а – „Дневник от войните“
на габровския учител Неделчо Бенев
(19 септември 1915 – 20 октомври 1918 г.)

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
П е т ъ р К ъ р д ж и л о в – Нито героите са уморени,
нито на Шипка всичко е спокойно
Н и к о л а й П о п п е т р о в – „От Македония до Галата Сарай“ –
френско издание на „Ранни спомени“ на Симеон Радев

>>