fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Методическа среща на специалисти по реставрация
02.10.2017

На 28–29 септември 2017 г. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“ се проведе методическа среща на специалисти от реставрационните ателиета на РДА към ДАА и ДВИА. На срещата присъстваха и гости от архива на Република Косово. Участие като лектори взеха: д-р Румяна Дечева от реставрационната лаборатория на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“, ас. д-р Ивайла Богданова от реставрационния център на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, д-р Рени Марчева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Калин Даскалов – книговезец на свободна практика, Ирена Стойчева – реставратор от РДА – Пловдив, и Гергана Антонова – началник на отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“ при дирекция „ДРКМ“ в ДАА.

Мероприятието беше открито от зам.-председателя на ДАА г-н Румен Борисов. В хода на срещата председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев сподели с присъстващите своите впечатления, както и желанието си тя да се превърне в ежегодна за колегите реставратори.

След лекционната част се пристъпи към практическа дейност, която беше изключително полезна за колегите реставратори. Те поставиха редица въпроси за конкретни обекти от тяхната работа, които бяха обсъдени от всички. Срещата беше изключително важна за създаването на нови контакти между колегите специалисти в областта на реставрацията. Бяха извършени и демонстрации на основните методи на реставрация, които се прилагат в Централната лаборатория по консервация и реставрация.

   


>>