fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Участие на председателя на ДАА в редовните срещи на ГЕА и на ЕБНА във Виена
20.11.2018

От 7 до 10 ноември 2018 г. във Виена, в рамките на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз, се състояха редовните шестмесечни срещи на Групата на европейските архиви (ГЕА) и на Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА).  Във форума взе участие председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев.

Срещите бяха проведени в сградата на местното бюро на ООН и седалище на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, където са концентрирани всички заседания в рамките на Австрийското председателство. В поредната, XXV среща на ГЕА бяха обсъдени въпроси, като: 1) ролята на националните архиви в опазването и съхранението на статистически данни и взаимоотношенията им с националните статистически служби на съответните страни, въпрос, иницииран от националния архив на Белгия, дискутиран вече година и половина и изискващ още работяа до излизането на обобщаващ документ; 2) електронното архивиране, с представен нов проект, свързан с надграждането на приключилия през миналата година голям европейски проект „Е-Арк“, иницииран от Датските национални архиви; 3) работата по Пътеводител по прилагането на регламента за защита на личните данни, ориентиран към архивната сфера. Работата по него започна по време на софийската среща на ГЕА през юни т.г. и по тази причина в архивната терминология вече започва да се говори за „софийски пътеводител“. Предстои неговото превеждане на всеки един от националните езици и качването му на сайта на всеки от националните архиви, в т.ч. и на ДА „Архиви“.
 
В ХХХVIII конференция на ЕБНА, освен представителите на архивите на държавите – членки на ЕС, присъстваха и двама представители (генералният директор и ръководителят на международния отдел) на македонските архиви. Д-р В. Мадертанер направи въведение в архивите и историята на Хабсбургската монархия, своеобразно резюме на огромен и богато илюстриран том, издаден от Австрийската федерална архивна служба под неговата редакция, който всички участници получиха като подарък. Представен беше и пилотният проект „Машина на времето“, менажиран от Швейцарските архиви, който предстои да се реализира през следващите пет години, като ДА „Архиви“ е заявила принципното си желание да се включи. Представени бяха някои добри практики от политиката на дигитализация на архивните масиви на Федералния архив на ФРГ и на електронно архивиране на служебни и-мейли на Нидерландския национален архив. След края на срещата беше проведено и заседание на Управляващия борд на Фондацията „Архивен портал на Европа” (APEF), член на която е и ДА „Архиви”. Мястото на агенцията като пълноправен член на APEF представлява отлична възможност за участие, съвместно с други архивни институции, в общи проекти и за техническо оборудване на част от нашите дейности.


В рамките на срещата се състоя и тържественото честване на 10-годишнината на Центъра за архивни проучвания „Икарус“ с почетен домакин председателят на австрийския парламент Волфганг Соботка.

Беше организирана и официална разходка в Австрийския дворцов и държавен архив, където се съхраняват документите на Хабсбургската монархия, респ. Австро-унгарската империя. Той е сред най-впечатляващите европейски архиви като интериор и атмосфера, организация на работа и условия на съхранение на документите.

Участието на председателя на Държавна агенция „Архиви“ е важно за институцията както с оглед на отминаващото вече българско председателство на Съвета на ЕС, така и на възможностите за участие в някои големи европейски проекти в бъдеще, а също и по отношение на общото засилване на контактите със сродните организации и институции в Европа.

 
 
 
 

>>