fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Откриване на изложбата „Победа и… погром. Величие и… падение“ в ДАА
22.11.2018

На 22 ноември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ бе открита изложбата „Победа и… погром. Величие и… падение“, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война (1914–1918 г.) и осъществена с подкрепата на Националния комитет за отбелязване 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.

Изложбата откри доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, който подчерта, че особено внимание в нея е обърнато на малкия човек в голямата война – на делниците и празниците на обикновения войник, на грижите за болните и ранените, на съдбата на българските и чуждите военнопленници. Той уточни, че тази изложба е част от инициативите, посветени на годишнината от войната, като дигиталната архивната колекция „Войните на България (1878–1945 г.)“, достъпна на уеб сайта на държавната агенция.

Г-н Димитър Попов, куратор на изложбата и главен експерт в дирекция „Публичност на архивите“, представи експозицията и благодари на архивистите за техния труд и всеотдайност в усилията им за запазване и популяризиране на националното архивно наследство.

Експозицията включва документи от 24 държавни архива. С богатия набор от архивни свидетелства и интересни сведения, изложбата „Победа и… погром. Величие и… падение“ е насочена към разнообразна публика с различни интереси. Тя представя българската армия и военачалниците, епизоди от живота на фронта, проследява разгръщането на бойните действия и приключването на войната. В оригинал са показани особено ценни документи, като ратификацията на Ньойския договор, бойният дневник на генерал Владимир Вазов, от който е взет и цитатът – заглавие на изложбата, манифестът, с който цар Фердинанд I се отказва от престола и др. (виж още)

Изложбата може да бъде посетена до 17 декември 2018 г.

 


>>