Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС до служителите в системата на Държавна агенция „Архиви“ по повод професионалния празник 10 октомври
09.10.2019

Уважаеми колеги,
 
Вечният ход на времето отново ни изправя пред 10 октомври – денят на институционализирането и централизирането на архивното дело в България и наш професионален празник. Съвсем логично и естествено, подобно събитие е и повод за равносметка, за критичен преглед на случилото и неслучилото се в нашата работа, на постигнатото и непостигнатото, на желаното и осъщественото. Подобни мисли и емоции, понякога спонтанно, а нерядко и осъзнато, нахлуват в съзнанието на всеки човек, а и в живота на всяка институция, около рождения ден. Такъв е и днешният случай.
 
Натрупвайки най-напред читателски опит, а през последните години и професионален стаж в системата на архивите, като председател на Агенцията се чувствам задължен да споделя своите наблюдения върху работата ни. Преди четвърт век, когато за първи път влязох в архивите като потребител на архивна информация, най-важни ми се струваха документите. По презумпция сякаш под този термин се разбираха само хартиените такива. Погледнато логично, заради тях съществуват и архивите, чрез тях от хилядолетия се е осъществявало и управлението на държавите, и организацията на обществата. С течение на времето постепенно осъзнах, че документите не са всичко. Да, без съмнение тяхната важност в света на архивите е изключителна, но в постмодерния свят използването им става все по-зависимо от други фактори. Сравнявайки българските архиви с тези в други страни, все повече се убеждавах, че без технологично обновление, без модерна техника, без дигитализация и електронно архивиране, нашата агенция ще остане пространство на прах и сумрак, или накратко – не институция на паметта, както е прието да се казва, а институция на миналото. Затова и усилията ми като председател през последните години бяха насочени към подмяна на остарялата материална база, към заменяне на негодната техника с по-модерна, към тласкане напред на процеса на дигитализация. Не мога да твърдя, че е постигнат прелом в тази област, защото, както е известно, всичко това е свързано със средства, каквито в архивната система хронично не достигат. Въпреки всичко обаче, с ограничения финансов ресурс, с който разполагаме, постигнахме не малко и, убеден съм, ще продължаваме да постигаме.
 
В процеса на работата си опознах всички архиви в страната с техните проблеми и нужди, както и почти всички служители в тях. Днес съм дълбоко убеден, че най-ценното нещо, което архивите притежават, е човешкият капитал. Без отдадените на работата си и вдъхновени колеги, без тяхната компетентност, енергия и усилия, съхранените десетки хиляди линейни метри документи биха останали безмълвни за изследователи и читатели, биха били само хартия. Да задържиш в системата на архивите това богатство от хора, да осигуриш приемственост, привличайки нови квалифицирани млади специалисти, е истинско предизвикателство. При това във времена, в които мобилността се превръща в норма на живот, а възможностите за професионална реализация са десетки, включително и отвъд границите на страната ни. Затова и усилията ни през последната година, а и по-нататък, следва да бъдат насочени към осигуряване на достойно възнаграждение за труда, към запазване и подобряване на психологическия микроклимат в основните звена и вътрешната комуникация по цялата учрежденска йерархия, към утвърждаване на високи норми на професионална и колегиална етика. Вярвам, че укрепването на взаимното доверие между всички нас, уважението и лоялността към каузата на архивистиката са наш социален капитал, който и в бъдеще ще продължи да издига престижа на институцията, авторитета и самочувствието на нашите служители.

Уважаеми колеги,

Нашият празник е отличен повод да отправя към Вас моите най-сърдечни благодарности за достойното и всеотдайното изпълнение на Вашия професионален и служебен дълг и за успешното справяне с многобройните предизвикателства пред архивната работа в България. Моля да приемете най-искрените ми пожелания за здраве, щастие и благоденствие на всички Вас и на членовете на Вашите семейства.

Честит празник!
 
Михаил Груев,
председател на Държавна агенция „Архиви“
 

София, 10 октомври 2019 г.
 

>>