Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Делегация на Държавния архив на Република Северна Македония бе на посещение в ДА „Архиви“
16.12.2019

На 12 и 13 декември 2019 г., по покана на председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, делегация на Държавния архив на Република Северна Македония, оглавявана от неговия директор Емил Кръстески, и колегите му Емилия Роп – ръководител на отделение, Светлана Успърцова – ръководител на сектор и Горан Стойковски – ръководител на отделение, посети София.

По време на посещението бе проведена официална среща между членовете на делегацията с председателя и ръководни служители на Агенцията, на която бяха обсъдени важни аспекти от работата на архивните институции. Основен акцент бе поставен върху дигитализацията, която бе и една от основните теми на обсъждане. Споделен бе вече натрупаният от страна на ДА „Архиви“ опит, както и такъв от страна на гостите. Делегатите посетиха дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“ в ДАА, където се запознаха с процесите на работа и със спецификите на техническото оборудване за дигитализация, както и с дейностите на отдела по опазването и реставрацията на архивни документи.

На проведената официална среща бяха обсъдени и бъдещи съвместни инициативи между двете институции в рамките  на подписания между тях Договор за сътрудничество от 5 октомври 2017 г. Бяха очертани три основни линии на взаимодействие: съвместно издание за първите балкански фотографии; съвместно издание на документален сборник за Гоце Делчев;  обмяна на опит по реставрация и консервация в ДАА за колегите от Република Северна Македония.  На срещата бяха обсъдени и възможности за партньорство в рамките на инициативата Берлинския процес, чието ръководство от месец юли 2019 г. за период от една година е поето от Република България и Република Северна Македония.

Доц. д-р Михаил Груев и г-н Емил Кръстески изразиха своите положителни впечатления от досегашната съвместна работа и желание за развиване и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави. (виж още)

 
 
 


>>