Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Книжка 2 на сп. „Архивен преглед“ за 2019 г.
22.01.2020

Четете в броя:
  • Сътрудничеството между архивните институции на България и Китай 
  • IN MEMORIAM. Петър Пейков. Биобиблиография 
  • Дипломатическата кореспонденция като исторически извор. Васил Левски в дневния ред на европейската дипломация 
  • Из кореспонденцията на Бистра Винарова 
  • За Дора Конова-Кремен – „последното изкушение“ на Яворов 
  • Сто години от подписването на Ньойския договор и последиците в Южна Добруджа 
  • Пивоварната индустрия в Пловдив от Освобождението до наши дни

>>