Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пресконференция по повод Международния ден на архивите
09.06.2017

На 9 юни 2017 г. в изложбена зала „Архиви“  се проведе пресконференция, която Държавна агенция „Архиви“ организира, за да отбележи за девети пореден път Международния ден на архивите. Тази година той се провежда под мотото „Архиви, гражданство и интеркултурализъм“. Това е и темата на предстоящата Годишна конференция на Международния съвет на архивите, която ще се проведе през ноември 2017 г. в Мексико.

На пресконференцията председателят на Агенцията доц. д-р Михаил Груев представи новия проект на Държавна агенция „Архиви” – дигиталната колекция, включваща 1082 старопечатни еврейски книги, отпечатани в градовете Константинопол, Солун и Измир. Книгите са част от фонд 1568К „Еврейски документи и старопечатни издания – една от най-големите колекции, съхранявани в Централния държавен архив. Той подчерта изключителната ценност на колекцията и нейното значение като извор както за историята на евреите в България, така и за целия Балкански регион в периода ХVІ–ХХ в.
 
Бяха обявени и годишните награди на Държавна агенция „Архиви” за дарител, читател и приятел на архивите на 2016 г.
С почетен знак и грамота за „Дарител на 2016 г.“ беше награден Крум Савов, дарил семейния фотоархив (СЕМЕЕН ФОНД „САВОВИ, БОРИС И КРУМ“) на Държавен архив – Смолян – 516 стъклени плаки и 650 план филми. Фотоархивът е създаден от неговия баща Борис Савов през периода от началото до 60-те години на ХХ в. и лично от него до края на ХХ в. Дарението съдържа богати свидетелства за бита, поминъка, облика на селищата от Рупчос и важни исторически събития от началото на ХХ век от района на Чепеларе, Пампорово, Хвойна, Орехово, Проглед и др.
 
За „Дарител на 2015 г.“ бяха обявени братята Момчил и Михаил Недялкови, дарили на Централния държавен архив архивния фонд на своя дядо – акад. Михаил Димитров. Дарението съдържа оригинални и ценни документи от периода на Възраждането с висока научна стойност и уникалност.

Почетен знак и грамота за „Читател на 2016 г.“ получи проф. Райна Николова, юрист, преподавател в Нов български университет, направила над 150 посещения в читалнята на Държавен архив – София с използвани 641 архивни единици.
 
За изключителен принос в популяризирането на личности и събития от българската история, както и за инициативи за реализиране на бъдещи съвместни проекти, за Приятели на архивите на 2016 г. бяха номинирани доброволните сътрудници 
от световната електронна енциклопедия „Уикипедия“ в лицето на Вася Атанасова и Спасимир Пилев. Резултатите от сътрудничеството с доброволците, представители на „Уикипедия“ – България през 2016 г. са следните: в страницата на „Уикипедия“ са качени общо 754 изображения от 34 фонда по 35 различни теми. Цифровизираните снимки, качени в мултимедийното хранилище „Общомедия” досега са над 7300, които илюстрират 2400 статии на 70 езика, като всеки месец читателите от България достигат до над 3 млн. души.

С почетен знак  и грамота за автор/издател с принос в популяризирането на националното архивно богатство беше отличен Красимир Узунов, президент на Информационна агенция „Фокус“ и автор на книгите „Каймакъ-Чаланъ“ и „Епопеята на Добруджа“, отразяващи участието на България в Първата световна война на базата на документални свидетелства от фондовете на ДВИА. 


>>