Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Българската наука се обогати с широк спектър хуманитаристични изследвания за Родопите
01.02.2018

Българската наука се обогати с широк спектър хуманитаристични изследвания за Родопите след проведената на 14 юни 2017 г. в Смолян международна конференция на тема „Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (XIX–XX в.)“, които вече са издадени в сборник с финансовата подкрепа на Община Смолян. Конференцията бе осъществена под патронажа на кмета на града г-н Николай Мелемов. Научното ръководство на форума пое проф. Пламен Митев от Софийския университет. Историци, краеведи, архивни и музейни специалисти обединиха усилия, за да осветлят редица недоизяснени, спорни и непроучени до сега теми от българската историография за този регион от страната ни. Организатори на форума са: Българско историческо дружество – Смолян, Държавен архив – Смолян, Регионален исторически музей „Стою Шишков“ и БАН – Регионален академичен център – Смолян.

Включените в сборника изследователски текстове са предимно от Смолянски и Кърджалийски регион, а международното участие е на колегата от Комотини – директорът на Държавния архив в града, което е една първа стъпка в посока да надскочим нашия домашен прочит на миналото си и да започнем да преосмисляме историческата съдба на Родопите и Тракия без граници, като едно трансгранично пространство с общо културно-историческо наследство и бъдеще.

Всичките 22 доклада се характеризират с новаторство като обект и тема на изследване, включват  в научно обръщение непознати и неизвестни до сега сведения, както и богат снимков материал. Безспорен принос са богатите на информация сведения за стенописната украса на храма „Св. Възнесение“ в с. Павелско, за смолянските камбани, за първите киноапарати в Средните Родопи, за българските документи в архива на Комотини, за развитието на рудодобива, електроенергетиката и пътищата, примерите за координация и добри практики в планинските територии и възможностите за тяхното прилагане, за развитието на спорта и физкултурата в Източните Родопи, за създаването на Художествената галерия и изграждането на „закрития“ пазар в Кърджали, за българския общински театър в Гюмюрджина (Комотини) през 1942–1944 г. и др.

>>