Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Отбелязване на Международния ден на архивите в Държавен архив – Смолян
07.06.2018

По повод Международния ден на архивите и 81 години от основаването на културно-просветната Дружба Родина, в залата на Държавен архив - Смолян бе представена книга и изложба за д-р Братан Шукеров - народният зъболекар. Книгата включва документи от архивите в Смолян и Пловдив. Съставители са Александър Маринов и Зоя Начева. Д-р Елена Алекова направи обстойно представяне на изданието. В четири витрини бе подредена изложба със снимки и документи от личния архивен фонд на д-р Братан Шукеров. Връчени бяха грамоти за ЧИТАТЕЛ, ДАРИТЕЛ И ПРИЯТЕЛ на Държавен архив - Смолян за 2017 г.

За ЧИТАТЕЛ на 2017 г. бе отличен ПЕТЪР ТОДОРОВ ШУКЕРОВ  -  доктор по културология в СУ, автор на книгата „Въобразяване на българското народно духовенство”; един от съавторите на книга за историята на църквите в Смолянски регион - „Земята гледа небето”, издадена през 2015 г. съвместно с Иван Патев и свещ. Димитър Михайлов. Ползвал е 180 архивни единици от фондовете на архива по темата – История, бит и етнография на Средните Родопи.

За  ДАРИТЕЛ на 2017 г. бе отличен  Свещ. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ – първият свободно избран чрез демократични избори кмет на Смолян през 1990 г.; свещенодействащ в момента в храм „Св. Висарион Смоленски” – Смолян. Той дари своя личен архив, на баща му отец Михайлов, както и много документи от неговата служебна дейност, исторически сведения за църквите в Смолянско, кореспонденция във връзка с възстановяване на християнски храмове, устав и протокол от учредително събрание на сдружението „Свети Висарион Смоленски”, протоколи от заседания на Управителния съвет, архитектурния проект на храма, дневници за хода на строителството на храм и др.

За ПРИЯТЕЛ на архива през 2017 г. бе отличен НИКОЛА ДАМЯНОВ НИКОЛОВ – историк, археолог, бивш дългогодишен директор на Историческия музей в Смолян, преподавател във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски”; регионален  координатор на Националната комплексна научно-изследователска програма „Родопи”(1979-1989); сега главен редактор на научното сп.”Родопика”. Той подпомага нашата работа не само с редовното си участие в провежданите от архива изяви, обсъждания, изложби, но и със своя опит и знания по редица изследователски въпроси, свързани с миналото на селищата от района на Средните Родопи, като съдейства за популяризиране на нашата дейност. По негова препоръка взехме участие в няколко радио и телевизионни предавания, в които бяха представени съхранявани в архива документи за историята на нашия край.>>