Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Премиера на книгата на Петър Маринов „Родопски книгопис. Анотации и статии от античността до 1947 г.“
10.05.2019

На 9 май 2019 г. в изложбената зала на Държавен архив – Смолян беше направена премиера на книгата на Петър Маринов „Родопски книгопис. Анотации и статии от античността до 1947 г.“ Този изключителен библиографски сборник излиза по повод честваната през 2018 г. 115-годишнина от рождението на Петър Маринов. Книгата беше представена от сина му Александър Маринов.

Написаните от Петър Маринов монографии, студии, исторически очерци, спомени, статии и др., и отпечатани в различни вестници и списания, както и в самостоятелни издания, са над 200. Те обхващат периода 1930-1996 г. Последната си книга монографията „100 години Проглед“, написва на 92-годишна възраст.

След смъртта му, неговият син Александър Маринов се заема с нелеката задача да издаде цялото богато книжовно и архивно наследство на своя баща. Това са повече от 20 заглавия, сред които романизираната биография „Някога…“, в четири части, „Чепеларски будители“, в две книги, „Смолян в миналото“, „Сто и двадесет години Проглед“, „Балканската война и българските мохамедани в Родопите”, „Краят на помохамеданчването на среднородопските българи“, „Смолян и околията в своето близко и далечно минало“, „За архива на Рада Казалиева. Историческия бележник“, „Христо Караманджуков – радетел на българщината в Родопите“, няколко книги за видни дейци на Дружба „Родина“ и др.

„Родопски книгопис“ е библиографски справочник, съдържащ анотации за всички писмени издания, свързани с Родопите – излезли от античността до 1947 г.

Книгописът се отпечатва така, както е съставен от автора. Написан е нов предговор, дело на Александър Маринов, с пояснения за ползването му. Предговорът му е преведен и на английски език.

„Родопски книгопис“ е колосален писмен труд, в който е вложена голяма издирвателска, събирателска и систематизаторска дейност. Той със сигурност ще улесни всеки проучвател или читател, проявяващ интерес към историята, миналото, бита и традициите на родопчани и родопския край.>>