Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Международният ден на архивите в Държавен архив – Смолян
11.06.2019

По повод Международния ден на архивите Държавен архив – Смолян обяви Ден на отворените врати. На посещение в архива бяха ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Смолян, които научиха за ролята и значението на архива за опазването на документалното богатство. Учениците с интерес разгледаха уникални и ценни документи, съхранявани във фондовете на архива. 

Горди сме да обявим, че номинацията на ДА - Смолян за „Приятел на архива`2018“ е избрана и от Държавна агенция „Архиви“ за „Приятел на архивите`2018 г.“. Това е г-жа Славка  Палагачева, главен учител, преподавател по история и цивилизации, ръководител на Клуб „Съхрани българското“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян, с принос в популяризирането на националното архивно богатство, с организираните от ръководения от нея Клуб „Съхрани българското“ съвместни изложби, в които са експонирани основно снимки и документи, съхранявани в Държавен архив – Смолян, както и за подкрепата на всички инициативи и прояви, провеждани в архива. 

За първи път в системата на Държавна агенция „Архиви“ беше проведен чрез гласуване и конкурс „Служител на годината`2018“. Това е другата номинация, с която Смолянският архив се гордее. За „Служител на годината`2018“ е отличена г-жа Зоя Начева – бивш началник отдел на „Държавен архив“ – Смолян, която заедно с  Мария Новакова – главен експерт от Държавен архив – Видин, са избрани с еднакъв брой гласове.>>