Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Празникът на българските архиви в Смолян
11.10.2019

Деня на българските архиви – 10 октомври,  Държавен архив – Смолян отбеляза с документалната изложба „Проф. Асен Василев – творец и педагог“, по повод 110-годишнината от рождението му. Мероприятието беше организирано съвместно с Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян.

Дарина Славова от РБ „Н. Вранчев“ изнесе мултимедийна презентация за жизнения и творчески път на художника дърворезбар проф. Асен Василев. Изложбата бе  представена от гл. експерт Елена Стоянова при Държавен архив – Смолян. В експозицията са включени документи и снимки от личния фонд на проф. Асен Василев и  от фондовете на лица, свързани с професора – на брат му проф. Васил Василев, на Коста Чилингиров, Николай Вранчев, Филип Филипов, Георги Близнаков и от колекцията „Род Василеви“.

Връчени бяха и благодарствени грамоти за:
– „Читател на 2018“ – на г-н Никола Дамянов – историк и археолог, който през 2018 г. има 103 посещения в архива и 839 използвани а.е.;

– „Дарител на 2018“ – на г-жа Незабравка Гиневска, направила две изключително ценни допълнителни постъпления към личния фонд на съпруга й доц. д-р Христо Гиневски, с общ обем 3,52 л.м., представляващи богат изворов материал за историята на Устово, град Смолян и региона, за Възраждането и неговите дейци в Родопите, разкриващи важни моменти от обществено-икономическия живот на Смолянския край;

– „Приятел на 2018“ – на г-жа Славка Палагачева – главен учител, преподавател по история и цивилизации, ръководител на Клуб „Съхрани българското“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян, която заедно със своите ученици изключително подпомага популяризаторска дейност на архива. На 9 юни – Международния ден на архивите, г-жа Палагачева беше избрана и от Държавна агенция „Архиви“ и обявена за „Приятел на архивите 2018 г.“

 От името на Председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев бе връчена грамота и на г-жа Зоя Начева за дългогодишен всеотдаен труд и принос в развитието на държавните архиви в България, която се пенсионира през 2018 г., след 37 години работа в архивната система.
Приветствия и цветя бяха връчени от РБ „Николай Вранчев“ и от Първо СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

Гости на проявата бяха внукът на проф. Асен Василев, колеги от РБ „Николай Вранчев“ и РИМ „Стою Шишков“, директорите на ППМГ „Васил Левски“ и ПГПИ, ученици от Природо-математическата гимназия, както и много граждани.

Изказани бяха сърдечни благодарности на сина на проф. Асен Василев – Славян Василев, който дари монографията „Изкуството на Асен Василев – творец и педагог.“



>>