Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


„Мениджър за един ден“ в Държавен архив – Русе
08.11.2019

За четвърта поредна година Държавен архив – Русе се включи в инициативата на Junior achievement „Мениджър за един ден“. В ролята на младши експерт в Архива влезе Стилиана Ангелова Трифонова, ученичка в Професионална гимназия по облекло „Недка Ив.Лазарова“ - Русе. Запознахме я с мисията на архивната институция, с нейната структура и форми на работа, показахме отделни страни от дейността ѝ: обслужване на потребител на информация през ИСДА, среща с фондообразувател при комплектуване на личен фонд, форми на популяризация и др. Ученичката беше впечатлена от разнообразието на документите, които съхраняваме, тяхната историческа стойност и от начина, по който фонодвете се попълват. 

На раздяла получихме обещание за скорошни срещи и участия в инициативи на Държавен архив – Русе.>>