Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Участие на ДВИА в Националната информационна кампания „Бъди войник“
02.12.2019

На 28 ноември 2019 г. Държавният военноисторически архив взе участие в проведената във Велико Търново Национална информационна кампания „Бъди войник“ за набиране на войници и матроси за нуждите на Въоръжените сили на Република България.

На великотърновската общественост бяха показани копия на съхранявани в ДВИА архивни документи и оригинални снимки, свързани с полагане на войнишка клетва в различни етапи от развитието на Българската армия, стари устави, правилници и закони за военните сили.

На 29 ноември на посещение в Държавния военноисторически архив беше г-н Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната на Република България. Той се запозна със съхраняваните архивни документи, отразяващи историята и дейността на Българската армия.

     

 

>>