Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Международният ден на архивите в Държавен архив – Бургас
11.06.2019

По повод Международния ден на архивите Държавен архив – Бургас организира среща с дарители на архива, дарили лични документи и документи на неправителствени организации през изминалата година, и обяви номинираните в трите категории читател, дарител и приятел за 2018 г.

В категорията „Читател на 2018 г.“ Държавен архив – Бургас бяха наградени двама читатели с еднакъв брой посещения в читалнята на архива – доц. д-р Емилия Събева и г-н Георги Дракалиев.

В категорията „Дарител на 2018 г.“ с най-значимо дарение с документи с историческа и обществена стойност за предходната година е дарението, което направи Община Бургас, откупувайки от антиквариат считаните за загубени документи на Музикално дружество „Родни звуци“ – Бургас.

В категорията „Приятел на архива“ отличените за трета година са: Румяна Емануилиду и Соня Кехлибарева, които подкрепят архива в дейността му по обогатяване на Националния архивен фонд с ценни документи на бележити личности от Бургас и региона; Община Бургас, която подпомага архива в популяризаторската дейност и в обогатяването му с ценни документи; и в. „Черноморски фар“, който предоствя трибуна за популяризирането на документалното богатство на Държавен архив – Бургас.

На празника грамоти за дарени архивни документи бяха връчени на присъствалите Румяна Емануилиду, проф. Апостол Апостолов, Кирил Ташев, Борис Бухчев, инж. Иван Михайлов и Михаил Карабаджаков. Връчването на грамотите на останалите дарители предстои при бъдещи срещи.

Борис Бухчев и Стефан Апостолов дариха свои книги на архива, като г-н Стефан Апостолов дари и документи, които ще се заведат в личен фонд.

Държавен архив – Бургас изказва огромната си благодарност на своите читатели, приятели и дарители за благородния жест и отговорност към опазването на паметта на Бургас и региона. 

 


>>