Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


10 октомври в Държавен архив – Велико Търново
10.10.2018

По случай празника на архивиста 10 октомври Държавен архив – Велико Търново организира представяне на документалната изложба „Велико Търново – част от Европа“ пред ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново. Проведен бе и Ден на отворените врати с ученици от същото училище, на които бяха показани в оригинал най-ценните документи, съхранявани в ДА – Велико Търново. Бяха представени дейността на институцията, процесът на обслужване на читателите и начинът на съхраняване и опазване на документи в архивохранилищната сграда. Беше демонстриран процесът на търсене на документи в Информационната система, беше представена интернет платформата archives.bg, дигиталните колекции, както и периодичните специализирани издания на Държавна агенция „Архиви“.

Бяха връчени грамоти на дарителите Дочка Михова, Калоян Трифонов и Веселин Умников, както и грамота на Марияна Петкова, за дългогодишен всеотдаен труд и принос в развитието на държавните архиви в България.>>