Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“ в Русе и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
23.10.2018

На 18 октомври 2018 г. в Народно читалище „Захари Стоянов-1837“ беше представена дигиталната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“. Изложбата е един от продуктите на проект „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен  живот в Търново“ на ДА „Архиви“, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г. Изложбата беше презентирана пред ученици от Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ – Русе, служители от Народно читалище  „Захари Стоянов-1837“ и Държавен архив – Русе, както и директорите на дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново и  дирекция „Регионален държавен архив” – В.Търново.

Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“ представя чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА – Велико Търново, личности, дали своя принос за развитието на обществения, политическия, икономическия и културен живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА – Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Тук намират място и снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение“, които  съвместно с преподавател от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново по издирената предварително информация за обекти, паметници и други, построени със съдействието на търновци  (дарители, архитекти и т.н.), получили образованието си в Европа, и на европейци, работили във Велико Търново, са заснели част от обектите, присъстващи в дигиталната изложба, чрез които се прави паралел между минало и настояще.

На 23 октомври 2018 г. изложбата беше представена и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. На презентацията присъстваха студенти от историческия факултет и техните преподаватели проф. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Лора Дончева, доц. д-р Анка Игнатова, доц. д-р Виолета Стойчева, доц. д-р Гергана Георгиева. 


>>