Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Изложбата „Победа и… погром. Величие и… падение“ във Велико Търново
06.11.2019

На 5 ноември 2019 г.  Държавен архив – Велико Търново  представи в РБ „П. Р. Славейков“, документалната  изложба на Държавна агенция „Архиви“ „Победа и погром. Величие и падение“, посветена на  100-годишнината от края на Първата световна война (1914-1918).

Във фотодокументална изложба  са представени документи, снимки и други архивни материали от Националния архивен фонд на България. Експозицията включва документи, които се съхраняват в Централния държавен архив, Държавния  военно-исторически архив във Велико Търново и държавните архиви в страната.

Организираната от Държавна агенция „Архиви“ документална изложба представя и Българската армия, епизоди от живота на фронта, проследява разгръщането на бойните действия и приключването на войната. Акцентира се на малкия човек в голямата война – на делниците и празниците на обикновения войник, на грижите за болните и ранените, на съдбата на българските и чуждите военнопленници, на участието на жените във войната. Тя представя българската армия и военачалниците, епизоди от живота на фронта, проследява разгръщането на бойните действия и приключването на войната. Показани са особено ценни документи сред които са: тайна конвенция между България и Германия за влизане на България във войната на страната на централните сили; укази на нар Фердинанд, като ратификацията на Ньойския договор;  бойният дневник на генерал Владимир Вазов, от който е взет и цитатът – заглавие на изложбата;  манифестът, с който цар Фердинанд I се отказва от престола;  снимки и документи, показващи грижата за болните и ранените войници на фронта, снимки на чужди военнопленници и др.
 
Принос към изложбата на Държавен архив – Велико Търново са документите  експонирани в оригинал, които са от фондовете на Държавен архив – Велико Търново и са постъпили като дарения от граждани на Велико Търново и областта. Това са: дневници на Тодор Христов, водени по време на Първата световна война (1915 - 1918); илюстрована пощенска картичка на Йордан Леков до Тодор Христов като войник през Първата световна война; снимки на: Сава Събев от участието му в Първата световна война; д-р Игнат Игнатиев; Георги Петков; военна фотография на участници във войната от Дебелец;  Йордан Стойчев Гецовски сред бойни другари; артилеристи от Второ планинско отделение и 7-ма дивизия през Първата световна война; скица на Солунския участък от фронта през Първата световна война; грамота и снимка на Йордан Кулелиев от участието му в Първата световна война.


 

 

>>