Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавен архив – В. Търново информира потребителите на архивна информация
14.08.2020

Информираме Ви, че съгласно чл. 31, т. 5, ал. 7 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода от 21 до 25 септември 2020 г. включително, читалнята на отдел Държавен архив – Велико Търново при дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново временно прекратява обслужването на читатели, поради извършването на годишна планова дезинфекция на архивохранилищата.

Ще се приемат само заявления за спешни справки, свързани с насрочени  съдебни дела, за които е необходимо да се представя документ.

От ръководството

>>