Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Международният ден на архивите и Държавен архив - Велико Търново
12.06.2017

На 9 юни 2017 г., по повод Международния ден на архивите, в Държавен архив – Велико Търново бяха обявени номинираните и отличени с грамоти в съответните категории: Читател на годината – Евгени Николаев Малев, студент по икономика (20 посещения и използвани 96 архивни единици за краеведско изследване); Дарител на годината – инж. Лилия Здравкова Петкова (дарени лични документи от нейния дядо Георги Петков Калчев – първият и единствен българин, получил академично образование по озеленяване, ландшафтна архитектура и помология през периода 1878–1919 г.); Приятел на архивите – Рени Иванова Иванова, студентка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по библиотечно-информационни дейности, ІІІ курс. Поради отсъствие на отличените лица, грамотите ще им бъдат връчени лично на Деня на архивиста 10 октомври 2017 г.


Нова инициатива на Държавен архив – Велико Търново, по повод 65-годишнината му, е обявеният конкурс за есе на тема: „Използване на документалното богатство на Държавен архив – Велико Търново за кариерното развитие”, който приключи на 31 май 2017 г. Въпреки че по регламент право на участие имаха ученици, студенти, докторанти, преподаватели от всички учебни заведения, музейни и библиотечни работници, в него участваха предимно студенти. От получените есета бяха отличени Борислав Димитров, бакалавър „Икономика на туризма”, УНСС – София; Илиана Тодорова, ІІІ курс, специалност „Културен туризъм”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – практикант в Държавен архив – Велико Търново по Европейска програма „Студентски практики” бе отличена за рисунка на сградата на архива; Николай Георгиев, ІІІ курс, специалност „История и география”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; Петър Иванов, ІІІ курс, специалност „Етнология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


>>