Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавен архив – София информира потребителите на архивна информация
28.12.2017

Съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви", в периода от 2 до 19 януари 2018 г. включително, читалнята на Държавен архив – София ще бъде затворена за провеждане на планова годишна инвентаризация.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви" всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалнята на Държавен архив – София, които в срок до 30 декември 2017 г. не са презаписани, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата
>>