Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавен архив – София информира потребителите на архивна информация
04.12.2019

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Информираме Ви, че съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода 2 – 24 януари 2020 г. включително, читалнята на Държавен архив – София ще бъде затворена за провеждане на планова годишна инвентаризация.

Поръчки на архивни документи от потребители на архивна информация в читалнята на Държавен архив – София ще се приемат до 13 декември 2019 г. включително

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“ всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалнята на Държавен архив – София, които в срок до 30 декември 2019 г. не са презаписани, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата.

>>